Myslíte, že sex nemůže ovlivnit Vaše pracovní nasazení? Tak to jste na omylu! Náš sexuální život má totiž na to, kolik času v práci trávíme, velký vliv. To, že workoholici nemají pohádkový sexuální život, není žádným tajemstvím. Co je však příčinou a co následkem?

Nedostatek sexu nebo nespokojenost se sexuálním životem dost často vede k workoholismu. Zjistil to tým vědců z německého Göttingenu. Průzkumu se zúčastnilo 32 000 mužů a žen. 35 procent z těch, které jejich sexuální život neuspokojoval, se snažili kompenzovat nedostatek milostného uspokojení větším pracovním nasazením.

Raději než aby lidé patřící do této skupiny (stejným dílem muži i ženy) věnovali čas něčemu tak neefektivnímu jako je sex, tráví čas v práci a nakládají si na svá bedra další a další úkoly.

U lidí, kteří neměli žádného partnera, se objevila tato tendence ještě výrazněji. Z nezadaných jedinců si prací vynahrazovalo nedostatek sexu celých 45 procent. Tito lidé na sebe brali dobrovolně větší zodpovědnost a plnili náročnější úkoly.

Může být práce dostatečnou kompenzací nedostatku sexu či nespokojenosti s ním? Není to jen takový útěk před realitou nebo nechuť podstupovat těžkosti spojené s partnerským životem? Může nám práce v některých případech dát větší uspokojení než láska?  

Komentář odborníka
Lidská sexualita je velmi pestrá. Jsme již dávno za dobou, kdy sexualita představuje a má funkci pouze prokreační - tedy funkci plodit potomky. Většina z nás si sexu užívá - rekreuje, a pro většinu z nás je důležitou součástí vztahu. Neměli bychom však zaměňovat sexualitu s partnerským vztahem. Budeme asi jinak posuzovat workoholika, který „utíká" od partnerských - mnohdy sexuálních - problémů do práce, a jinak pracovníka, který nedostatek sexu, který může být například způsoben nemocí druhého partnera - kompenzuje prací. Sexualita jistě náš pracovní život ovlivňuje, neboť je jedním z ukazatelů spokojenosti. Nicméně to neznamená, že lidé s nedostatkem sexu či nespokojení jsou v práci nepozorní či naopak do práce utíkají. Nedostatek sexu tedy může být prací nahrazen, nicméně přehnaná práce také může vést k větší únavě a nedostatku jak sil, tak času na sex. Co bylo dříve, vejce či slepice? Nicméně sexualita v sobě nese neskutečné množství energie, a pokud je tato energie využita jinak - v práci - je možné, že budoucí zaměstnavatelé tohoto potenciálu budou chtít využít. Zdá se mi však, že spokojený člověk - i po sexuální stránce - možná nebude podávat výkonu tolik, ale o to kvalitnější.

Práce pro mnoho lidí opravdu může znamenat daleko více než láska a jsou jí ochotni podřídit vše. To, zda jsou spokojení, bude velmi záviset na jejich individuálních vlastnostech, kulturním a společenským uspořádáním, ve kterém žijí, a též na době - možná svoji situaci budou hodnotit jinak na začátku kariéry a jinak na konci. Ale i člověk, který celý svůj život zasvětil druhým lidem, se může na konci života octnout sám.

Tento článek pro magazín Žena-in.cz připravil web www.sexualne.cz