Organizovaný nudismus (Freikörperkultur) má svůj novodobý původ v Německu. Poprvé se objevil na scéně na počátku dvacátého století. Byl to čas osvěty, odkládání příliš těsných límečků a sdílení společných hodnot; byla zde potřeba světla, vzduchu a více přirozeného způsobu života, jakož i méně restriktivního oblékání. Kniha Neinricha Pudora „Kult nahoty" se stala jakýmsi majákem té doby. V roce 1903 byl poblíž Hamburku otevřen Freilichtpark, první známý nudistický klub. Krátce poté Heinrich Ungewitter vydal Die Nacktheit" (Nahota), utopii o životě v úplné nahotě. Dočkala se několika opakovaných vydání.

Nudistické hnutí rostlo značně rychle a stalo se v Německu na tehdejší poměry velmi rozsáhlým, s celými oblastmi nudistických klubů v blízkosti velkých měst. Avšak když se dostal k moci Hitler (1933), veškeré organizace, které neměly co do činění s národním socialismem, byly zakázány. Nudismus v Německu se stáhl do ilegality, a to ve značně zredukovaném počtu.

Po druhé světové válce se idea znovu uchytila a co víc, nabyla mezinárodních rozměrů. Jednu z nejdůležitějších rolí v šíření nudismu za hranice Německa zde sehrál především masivní rozvoj cestovního ruchu, kdy občané jiných zemí poznávali nudismus v Německu a spousta německých nudistů trávila své dovolené u moře na území dnešního Chorvatska, kde začaly být počátkem šedesátých let v hojné míře zakládány nudistické kempy s cílem přilákat co nejvíce německých turistů. Co se týče šíření nudismu v USA, zde nepochybně sehrálo podstatnou úlohu hnutí hippies. Jedním ze základních rysů nového svobodného stylu života bylo právě skupinové praktikování nahoty.

V 80. letech a na počátku let devadesátých došlo k dalšímu nárůstu stoupenců nudismu, kdy začaly být dotčeny stále širší a rozmanitější společenské vrstvy. Objevil se dokonce fenomén tzv. křesťanského nudismu" (christian naturism), kdy některé evangelické proudy začaly nacházet opodstatnění a oporu nudismu i v bibli. Pod tlakem okolností byly na konci minulého století nuceny zavést oficiální nudistické pláže a střediska i konzervativní státy, jakými jsou Španělsko, Itálie a Řecko. V tisku proběhla v roce 1998 zpráva o povolení první nudistické pláže i v takové zemi, jakou je Brazílie.

Podíváme-li se na současnost, nudisté již dávno přestali být vnímáni převážnou většinou společnosti jako podivíni či morální zvrhlíci" a těší se ve stále větší míře toleranci a porozumění zbytku populace, především díky osvětě a větší informovanosti. Stále více lidí se dává inspirovat nudistickým hnutím a stává se jeho členy. Nudistické skupiny jsou dnes aktivní ve většině zemí světa. Asketičnost raného nudismu (žádné cigarety ani alkohol, vegetariánství a odvrácení se od materiálních požitků) ustoupila jakémusi svobodnějšímu chápání života i prostému návratu lidí k přírodě prostřednictvím nudismu (naturismu) na počátku 21. století.


Text je převzatý z www.nudismus.cz, čímž se vysvětluje i jeho oslavný tón. My na Ženě-in jsme ale objektivní - nikomu nahotu nevnucujeme. Zmínka o křesťanských nudistech mě ale překvapila. Čekala bych, že něco takového je prostě nemyslitelné...

Napište nám o svých zkušenostech s nudismem na redakce@zena-in.cz!

Soutěž: Gioconda

Reklama