V tom, kdy a kde se setkala Theodora se svým budoucím manželem Justiniánem, pozdějším byzantským císařem, historikové moc jasno nemají. Přesto to musela být nejspíš láska na první pohled, když díky ní došlo ke změně zákona.

Nic nenasvědčovalo tomu, že by Theodoru mohla čekat skvělá budoucnost. Celé její dětství a mládí bylo spjato s cirkusem, kde byl její otec krotitelem medvědů. Všechny prameny se ale shodují na tom, že to byla žena neobyčejně krásná. Díky tomu se stala herečkou, což v té době bylo také synonymem pro kurtizánu či hetéru. Byla známá svým komediálním talentem, ale ještě více prý sexuálním apetitem. Stydlivá rozhodně nebyla. Často prý sňala kostým a stála na jevišti úplně nahá. Nejvíce ji údajně proslavila role Lédy v antické báji, kdy uléhala na jeviště zakrytá jen zrny obilí, které vybíral Zeus v podobě labutě z jejího klína. No dovedete si to představit?

TheodoraTheodora – mozaika v Ravenně

Theodořin manžel Justinián, vlastním jménem Flavius Petrus Sabbatius, byl jedním z nejvýznamnějších vladařů Byzantské, tedy Východořímské říše. Narodil se v chudé rolnické rodině na území dnešní Makedonie. Podle tehdejších zákonů bylo možné, aby se císařem stal i člověk neurozeného původu. Vzdělání mu umožnil jeho strýc Justius, který přišel do Konstantinopole a z původního vojáka se vyšvihl na velitele císařské gardy a posléze se stal dokonce císařem. Svého synovce adoptoval, postupně zasvěcoval do státních záležitostí a připravoval ho tak na dráhu císaře.

Když bylo Justiniánovi 40 let, vstoupila do jeho života o čtrnáct let mladší žena, která ho natrvalo poznamenala. Byla to Theodora. Okouzlila ho natolik, že mu zřejmě nevadil její původ, ani její pověst. Problém ovšem nastal, když chtěl Justinián vztah legalizovat. Zákon zakazoval komukoliv ze senátorského stavu oženit se s herečkou či kurtizánou, třeba i bývalou. A protože Theodořina minulost se změnit nedala, musel se tedy změnit zákon. Justinián hledal různé právní kličky, takový zákon vytvořil a přiměl strýce-císaře, aby jej schválil. Podle nového zákona byl sňatek s „nectnou ženou“ možný v případě, pokud muž není právě senátorem a žena se zříká své minulosti. Slavná svatba se konala v roce 525 a Justinián nikdy nelitoval. Brzy se stal císařem a Theodora císařovnou. Společně se zasloužili o rozkvět Byzancie - nechali stavět akvadukty, mosty a kostely. Konstantinopolis proměnili v nejkrásnější město tehdejšího světa.

Hagia Sophia

Chrám Boží moudrosti, Hagia Sofia, místo, kde se v roce 525 konal sňatek Theodory a Justiniána

Hned na počátku ohrozilo Justiniánovu vládu mohutné povstání Níká! Tehdy šlo císaři doslova o hlavu. Zpočátku nechtěl se vzbouřenci vyjednávat, ale když se povstání rozšířilo, podlehl panice a na doporučení svých rádců chtěl Konstantinopol opustit. Tehdy se ukázalo, že nová císařovna je nejen krásná, ale i moudrá, odvážná a statečná. Útěk bez boje považovala za nepřijatelný a zbabělý. Císař ji poslechl, povstání potlačil a vládl dalších 33 let.

Vytvořil i reformoval mnohé zákony – ostatně měl už výcvik z doby, kdy bojoval za své manželství. Nezahálela ani Theodora. Iniciovala změny zákonů, které potlačovaly ženská práva. Pod těch nových již nevěrné ženy nebyly zabíjeny, nechtěné děti nebyly odkládány a ženy nesměly být nuceny k prostituci. Theodora také prosadila, aby ženy po smrti svých rodičů či manželů mohly právoplatně dědit, což do té doby možné nebylo.

Justinián Theodoru miloval až do konce jejího života, po její smrti velice truchlil a chodil každý den do kostela zapalovat svíčky. Přežil ji o sedmnáct let…

V seriálu Jany Ládyové o zajímavých ženách evropské historie si také můžete přečíst:

Reklama