Pevně věřím, že každá živá bytost, i ty zvířecí, rostlinné a okem neviditelné, mají na tomto světě své nezastupitelné místo. Věřím i tomu, že vymíráním jednotlivých druhů se náš svět i působením ostatních civilizačních vlivů dostává do značné nerovnováhy…

blín černý

Před nějakým časem jsem měla potřebu začít psát o jedovatých bylinkách i proto, že pod výstražnou nálepkou mají své pozitivní stránky, pro které je potřeba mít je v úctě. Podle staré indiánské moudrosti - respekt si zaslouží vše, co naše planeta poskytuje. 

Při psaní o durmanu jsem měla pocit, že je toto téma pro mě vyčerpané, i když jedovatých rostlin je zajisté daleko víc. Před koncem léta jsme však po cestách světem narazili na takového zvláštního písničkáře, který mimo jiné zahrál a zazpíval písničku, kterou možná budete znát i vy.

Řemeslo zlý a starý mám,

těžko se líbit bude vám,

má práce chutná mi jak blín,

vždyť rukou mou padl i můj syn…

Byla to písnička o katovi. Není jistě žádnou novinkou, že i mezi katy byli zkušení bylinkáři, lidé, kteří znali moudrost zeleného světa, a já pevně doufám, že jí ve svém povolání i používali. 

Blín se ke mně tedy dostal tak nějak oklikou, ale žádal si o vyslyšení, a tak ho tedy dnes tady máte.

Čtěte také:

Tato zajímavá rostlinka s podivným kvítkem patří do skupiny léčivé a magické z podstaty. Ze směsi, ve které blín nesměl chybět, se v minulosti vyráběly oblíbené čarodějnické mastičky, které po aplikaci způsobovaly stavy změněného vědomí - trans a létající pocity. Určité druhy této rostliny se podle dochovaných vědomostí používají již 4000 let, a to především ve starém Egyptě. Jsou však i prameny uvádějící užívání blínu ve starém Řecku, kde věštkyně vdechovaly kouř z páleného blínu a ve stavu transu dokázaly prorokovat budoucnost. 

kapky blín

Podle Wikipedie se blínu užívalo i ve staré Persii. Rostlinka byla uctívána jako rituální droga, která ovšem měla velký náboženský význam. Z mnoha zdrojů staré Persie jsou popsány cesty na druhou stranu za pomoci blínu a různé duchovní vize. Tato jedovatá bylinka také patřila mezi posvátné rostliny pohanských Germánů, kteří ho pěstovali na zvláštních svatých políčcích. Ti jej užívali při věštění, prý i při ovlivňování počasí a při léčení. K tomuto tématu se váže i jedna zajímavá informace, a to ta, že podle starogermánského zvyku musel být kořen blínu vyhrabán zásadně nahou dívkou, aby měl tu správnou účinnost.

Vrátíme-li se však do temného středověku, byl blín, který je sám o sobě jedovatý, vlastně smrtelný dvakrát, jelikož postačil jako důkaz, že obviněná osoba mající jej zkrátka musí být čarodějnicí! Zřejmě z obavy, že každý normální člověk se této léčivce vyhne obloukem. 

Blín v této době zřejmě sloužil jako jeden z nástrojů tehdy hojného travičství, ale zkušení bylinkáři jej užívali i v milostné magii. Lékaři, kteří se nebáli obvinění, užívali blín jako anestetikum, olej ze semen při léčbě revmatismu, proti zápalu plic, urputnému kašli, nechutenství, bolesti zubů či hadímu uštknutí.

Zkušení magici také dobře věděli, že kouř z blínu má silné afrodiziakální účinky, a ve formě cigaret se tato léčivá rostlina používala ještě ve 20. století při potížích astmatického charakteru. 

V současnosti se blín používá v lékařství jako zdroj tropanových alkaloidů.

Reklama