Tělesná cvičení, která mění tok a distribuci životní síly, nejsou žádnou novinkou. Každý si jistě vybaví jógu nebo tchai-ti. Ovšem existuje i cvičení pro nás Evropany bližší, jelikož vychází z našich prakořenů – keltská wyda.

Musím se přiznat, že když jsem si prvně přečetl, že Wyda je systém cviků, které praktikovali keltští druidové, představil jsem si Panoramixe (druida z komiksu o Asterixovi a Obelixovi), jak předcvičuje skupině bělovousých staříků v červených trenýrkách spartakiádní sestavy.

druid

Ovšem i přes potlačovaný záchvat smíchu mi zvědavost nedala a začal jsem zjišťovat víc.

Co přesně tedy Wyda je

Přestože navenek se může zdát, že se jedná pouze o fyzický trénink, důležitější je duchovní stránka věci. Podobně jako u jógy nebo tchai-ti (pochopitelně v jejich prapůvodní podobě a účelu, a ne tak, jak se většinou provozují ve fitcentrech). Hodně zjednodušeně se dá říct, že hlavní náplní wydy je práce s energií k dosažení fyzického i duševního zdraví (svého i druhých). Pro lepší pochopení se dá přirovnat k reiki, ovšem mistři Wydy údajně dokážou využívat své schopnosti daleko silněji a účinněji.

Objímejte stromy, budete šťastní a zdraví

Filosofie Wydy je silně orientovaná na přírodu a propojení s matkou zemí. Člověk neexistuje mimo přírodu, je její přirozenou součástí. Úkolem jedince je proto obnovení jednoty s přírodou. Pak bude zdravý, šťastný a spokojený.

Takže narazíte-li při hledání hub na člověka objímajícího strom za hlasitého křičení „Áh“, nemusí jít nutně o dendrofila (člověka, jehož sexuálně vzrušují stromy a keře). Možná jste jen měli co do činění s žákem, nebo dokonce mistrem prastarého druidského učení.

Cvičím, cvičíš, cvičíme

Samotné cviky jsou hodně jednoduché, navíc si každý může určit takový styl, který je mu příjemný. Proto na rozdíl třeba od jógy může Wydu praktikovat i člověk s výrazným zdravotním omezením.

Cviky jsou rozčleněny do tří skupin:

  • Posilující cviky – přímo ovlivňují energetické toky a proudění.
  • Harmonizující cviky – pomáhají odstraňovat bloky a otevírat energetické dráhy.
  • Sjednocující cviky – nastolují harmonii mezi silovými poli.

Ovšem nakolik jsou cviky snadné a časově nenáročné, o to déle je třeba vytrvat, aby se dostavily první účinky. Nejkratší možnou dobou pro pocítění prvních pozitiv jsou dva měsíce.

Celé cvičení je vlastně magický obřad, určený k dobití energie jednotlivých energetických center. Tato centra jsou tři – mentální (v hlavě), emocionální (v srdci) a vitální (v oblasti podbřišku).

Magické číslo devět

Stejně jako v kung-fu dostáváte různě barevné pásy podle míry vašeho umu, i ve Wydě postupně dosahujete jednotlivých stupňů úspěšnosti.

Existují 3 velké stupně, přičemž každý je ještě rozčleněn do tří menších stupňů. Tak vzniká číslo devět, které má v druidském učení velmi silný magický význam a je jedním z důležitých klíčů k poznání.

Hlavní stupně jsou:

  • POZNÁNÍ – uvědomování si své tělesné i duchovní podstaty, svých emocí, přijímání sebe sama jako nedílné součásti přírody a jejích cyklů.
  • KONTROLA – ovládání svého těla i mysli. Kontrola emocí i energetického proudění.
  • OSVOBOZENÍ – dosažení absolutní harmonie s přírodou, nejvyššího ovládnutí magie.

Jak se přiučit

Ačkoli se povědomí o učení Wyda dostává do naší země teprve v poslední době a zdaleka nedosahuje popularity jógy nebo tchai-ti, existuje řada výukových kurzů, během nichž byste měli bez potíží dosáhnout prvního stupně zaučení. K lekci navíc nepotřebujete žádné speciální pomůcky. Vystačíte si s pohodlným oděvem, příjemnou obuví a karimatkou nebo obyčejnou dekou pro cviky na zemi.

Jak praví Ing. Tomáš Sychra z pražského centra Druid: „Wyda svojí podstatou člověka vrací do přírody a využívá přírodní cykly a síly k udržení jeho zdraví. Upevňuje jeho sepětí s okolím, s místem života, s biotopem ve kterém člověk žije a napomáhá mu chápat přírodní zákony. Vrací ho do lůna přírody, odkud pochází. Mě toto pojetí je daleko bližší a potřebnější, než oddělení se od okolního světa jako v józe.“

Douška na závěr

A když už si povídáme o Wydě, měli bychom zmínit i duchovní cvičení a náboženství Wicca, které s Wydou v jistém ohledu souvisí. O něm ale zase někdy příště.

A co vy, máte s Wydou nějaké osobní zkušenosti?

Přečtěte si také...

Reklama