pojištěníVelká část Čechů si zimní dovolenou nedokáže představit bez radovánek na sněhu na horách v zahraničí. Součástí příprav by mělo být i sjednání odpovídajícího pojištění, které pokryje v prvé řadě zdravotní výlohy a škodu způsobenou druhé osobě. Pojistnou ochranu lze rozšířit řadou praktických připojištění.

Kateřina Bílá, z Wüstenrot pojišťovny a.s., uvádí: „Pojištění zimní dovolené v zahraničí, které stojí řádově desítky či stovky korun, může klientům ušetřit statisíce, někdy i miliony. Občas dochází ke  komplikovaným  nehodám, kdy je nutný zásah horské služby nebo převoz k lékaři ze špatně dostupného terénu. Pokud nemá klient pojištění, uhradí všechny tyto náklady z vlastní kapsy. Totéž platí i pro případ, kdy klient způsobí škodu někomu jinému“.

Podle údajů Europ Asistance, která poskytuje asistenční služby Wüstenrotu a jiným pojišťovnám, je průměrná cena za transport vrtulníkem v zemích Evropské unie až 5000 eur, v případě nutného zásahu v nepřístupném terénu, kdy je zapotřebí více záchranářů, se mohou náklady vyšplhat až na 10 000 eur. Pro cestovní pojištění při lyžování v zahraničí hovoří i další údaje Europ Asistance z loňské zimní sezony – nejvíce úrazů bylo způsobeno pádem nebo srážkou na lyžích či snowboardu, většina těchto nehod se přihodila na sjezdovkách v Rakousku, Itálii a Francii.

Výběr pojištění

Při výběru cestovního pojištění pro zimní dovolenou v zahraničí je dobré si ujasnit základní body – destinaci, charakter cesty, počet pojištěnců a plánované aktivity. Např. Wüstenrot umožňuje pojistit až osm osob v rámci jedné smlouvy najednou, v takovém případě je třeba zjistit, jakým aktivitám se budou jednotliví členové výpravy věnovat. V nabídce pojišťoven je řada užitečných připojištění (pokud nejsou součástí základního pojištění), jako je připojištění rizikových sportů, úrazové pojištění, zásah horské služby, pojištění zavazadel, storna zájezdu ale i právní ochrany.

Wüstenrot ProCesty

wustenrotPojišťovna Wüstenrot nabízí tři varianty cestovního pojištění ProCesty, a to variantu Cestovatel 1(minimální pojištění) zahrnuje léčebné výlohy včetně repatriace, ošetření zubů a opatrovníka. Cestovatel 2 (základní pojištění) navíc zahrnuje pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti za škodu. Cestovatel 3 (maximální pojištění) je nejkomplexnější verzí nabízeného pojištění, které navíc kryje pojištění trvalých následků a smrti. Výhodou pojištění u Wüstenrotu je zahrnutí běžně provozovaných zimních sportů do základního pojištění, dále pak možnost pojistit v rámci jedné smlouvy až osm spolucestujících osob nebo finanční zvýhodnění pojištění osob mladších osmnácti let.

Příklad kalkulace:

Cestovní pojištění Wüstenrot ProCesty:

osoba starší 18 let, 7denní zimní pobyt v Rakousku:

Cestovatel 2 s připojištěním rizikových sportů – 368 Kč.

Toto pojištění zahrnuje: pojištění léčebných výloh a repatriaci do 3 mil. korun, pojištění odpovědnosti za škodu na životě a zdraví do 2 mil. korun, pojištění odpovědnosti za škodu na majetku do 500 tis. korun, krytí ortézy do 15 tis. korun, opatrovníka do 200 tis. korun, pojištění a škodu na zavazadlech do 20 tis. korun, doručení náhradních dokladů do 5 000 korun, ošetření zubů do 10 000 korun.

Tipy Wüstenrotu:

  • minimální cestovní pojištění pořídíte u Wüstenrotu již od 16 korun na den,
  • cestovní pojištění, ale  i životní pojištění nebo pojištění vozidel si klient může on – line na www.wustenrot.cz či telefonicky na bezplatné lince 800 22 55 55, všechny druhy pojištění pak na pobočkách nebo prostřednictvím finančních poradců,
  • asistenční služba pojišťovny Wüstenrot (Europ Asistance) poskytuje zákazníkům komplexní servis asistenčních služeb s celosvětovou působností 24 hodin denně v českém jazyce.

wustenrot

Je dobré vědět:

  • v případě pojistné události kontaktujte nejprve asistenční službu své pojišťovny, mějte připraveno číslo pojistné smlouvy, osobní údaje osoby, které se událost týká, kontaktní telefon, stručný popis situace a místa, kde se nacházíte,
  • pojištění v rámci platební karty nemusí vždy krýt rizika zimní dovolené, jestliže na něj chcete spoléhat, pečlivě si prostudujte jeho rozsah a limity,
  • Evropský průkaz zdravotního pojištění (EPZP) není ekvivalentem cestovního pojištění, zajistí sice lékařsky nezbytnou zdravotní péči, ale většinou pouze ve státních zdravotnických zařízeních, navíc často s vysokou spoluúčastí pacienta, která se týká nejen ošetření, ale i léků, zdravotních pomůcek (např. ortézy) nebo pobytu v nemocnici. K EPZP nejsou vázány žádné asistenční služby a nehradí např. výjezd horské služby, převoz k lékaři či transport zpět do České republiky (zdroj: www.cap.cz),
  • v rámci prevence úrazů by se měl každý uživatel sjezdovky seznámit se zásadami chování na sjezdovce „FIS desatero pro lyžaře a snowboardisty“, tato pravidla jsou umístěna u sjezdovek a např. v Itálii jsou součástí právního řádu,
  • pojistné plnění může být kráceno, pokud pojišťovna zjistí, že úraz nebo škoda byly způsobeny pod vlivem alkoholu,
  • praktické informace o pojištění najdete na webu České asociace pojišťoven (www.cap.cz).
Reklama