V dnešní společnosti je více než kdy jindy kladen důraz na výkon. Ten, kdo tráví v práci mnoho času a dokáže prací sebe nebo svou rodinu příkladně zajistit, je obecně v očích mnoha lidí považován za schopného, v životě úspěšného a poctivého člověka. Když se k tomuto fenoménu přidá i fakt, že mnoho zaměstnavatelů tlačí na své zaměstnance, aby pracovali přes čas, ideálně zadarmo, máme tu perfektní půdu pro vznik workoholismu.

workoholismus-v-textu.jpg
Foto: Shutterstock

Varovné signály, že můžete mít problém

 • Svou kvalitu života měříte jen podle pracovního výkonu a nasazení
 • Den bez práce pro vás není odpočinkem, ale ztrátou času
 •  Ve volných dnech cítíte pocity viny
 • Cítíte neustálou nutkavou potřebu pracovat
 • Ostatní lidi a kolegy hodnotíte kriticky. Máte pocit, že málo pracují
 • Zanedbáváte mezilidské vztahy. Práce má vždy přednost
 • Máte problémy s nespavostí, pozorností a trpíte třesem rukou
 • Pijete nadměrné množství kávy nebo jiných podpůrných kofeinových nápojů
 • Je-li vám zamezeno pracovat, můžete pociťovat abstinenční příznaky (zimnice, pocení, křeče, agrese…)
 • Po dokončení práce nepociťujete uspokojení a vrháte se ihned po další činnosti
 • Nemáte pocit, že se vás problematika workoholismu týká, přestože vaši blízcí říkají něco jiného

Co je vlastně workoholismus?
Podle Mgr. Jany Vyskočilové z Univerzity Karlovy se pod pojmem workoholismus skrývá psychologický termín popisující závislost na práci, která je spojena se zanedbáváním ostatních stánek života, zejména vztahů, či schopnosti těšit se z mimopracovních aktivit a často souvisí s výrazným stresem. Součástí workoholismu je nadměrný čas trávený v zaměstnání, zabývání se prací natolik, že dochází k omezením v dalších oblastech života, ke ztrátě schopnosti kontroly omezit práci a ztrátě potěšení z vykonané práce, též k negativním emočním, sociálním a zdravotním důsledkům. Etiologie workoholismu není známa, ale pravděpodobně souvisí s určitými osobnostními charakteristikami jedince, jako jsou kompulzivní, narcistické nebo závislé rysy, které nutí jedince k tomu, aby pracoval více než vyžaduje pracovní situace, a které vedou k tomu, že se práce stává hlavním nástrojem uspokojení, ve srovnání s dalšími oblastmi života.

Které profese jsou „ohrožená skupina“?
Podle odborníků mohou být některé profese ke vzniku workoholismu náchylnější, něž jiné. Týká se především manažerských pozic, ovšem postihuje také často lidi v pomáhajících profesích (zdravotní sestry, pečovatele, sociální pracovníci). Právě v pomáhajících profesích se často stává, že lidé pracující v tomto oboru berou své zaměstnání spíše jako poslání a mají tendence věnovat se mu i po skončení pracovní doby. To je ovšem cesta do „workoholické spirály“ anebo k syndromu vyhoření.

Čtěte také: Trápí Vás poruchy paměti, nemůžete si vzpomenout nebo se špatně soustředíte?

Jak workoholismus vzniká?
Ve skutečnosti může závislost na práci maskovat jiný psychický problém, který je třeba řešit primárně.

Špatně uchopená traumata – Lidé se velmi často uchylují k práci například po těžkém rozchodu nebo po ztrátě blízké osoby.
Problémy se sebevědomím – Vysoké postavení, respekt kolegů a dobré materiální zabezpečení může pro určité jedince suplovat zdravé sebevědomí či sebeúctu. Teprve dřina a usilovná práce dává „nemocnému“ pocit, že jeho život má skutečný smysl.
Nespokojenost ve vztahu – Máme tendenci vyhýbat se nepříjemného, a proto může pracovní nasazení mimo jiné maskovat nespokojenost se situací ve vztahu.

Jak (si) pomoci?

 • Máte-li podezření na workoholismus u někoho blízkého, nic nepomůže tolik jako otevřená komunikace. Na rovinu dotyčnému řekněte, jak se cítíte a jak vám jeho jednání ubližuje.
 • Jestliže cítíte, že se vám vaše „pracovitost“ vymyká z rukou, vyhledejte odborníka. Nasměrovat vás ke správnému psychologovi či psychiatrovi může i obvodní lékař. Případně navštivte specializovaná zařízení, která se workoholikům věnují. Například terapeutická klinika Neo centrum v Praze.
 • Připusťte si zdravotní rizika, která vám hrozí
 • Zamyslete se nad tím, co vás skutečně baví a aktivně se v této oblasti rozvíjejte v rámci trávení volného času. Vhodný může být sport, výuka jazyků, ochotnické divadlo a podobně.

Čtěte také: 10 tipů, jak v novém roce konečně přejít na zdravější životní styl a vydržet u něj

Zdroje: Mgr. Jana Vyskočilová, Psychiatrie v praxiNeo centrumJak přežít ve vztahu s workoholikem?,Orange academy