Minulý týden jsme načali téma o jasnozřivosti a zvláštních schopnostech, které mívají někteří lidé. V poměrně nedávné minulosti ale existuje člověk, jehož život, skutky i duchovní nadání vydaly na celý článek.


Do neuvěřitelné dokonalosti uvedl svůj dar jasnozřivosti snad nejznámější okultista novodobých dějin. Protože to z pohledu historie není tak dávno, můžeme jeho život poměrně perfektně vystopovat a o jeho skutcích se bavit i  seriózněji nežli o takovém proroku Malachiášovi. Navíc je jen málo lidí, kteří by jméno Wolf Messing nikdy neslyšeli. V některých studiích se o něm mluví dokonce jako o zombie, což mi připadá vůči němu trochu macešské. Člověk, který dokázal odejít středem ze zajetí gestapa nebo vyloupit banku tak, že pomocí své mysli přesvědčil pokladníka, že vidí něco úplně jiného, a v klidu si odnesl 100 000 rublů, měl například zcela lidský problém se zamilovat.

Wolf Messing se narodil 10. srpna 1899 poblíž Varšavy. Zemřel v roce 1984 v Moskvě. 

Pocházel ze silně věřící židovské rodiny a měl se stát rabínem. Rabínskou školu ale navštěvoval pouze do svých jedenácti let. Nelíbil se mu život plný motliteb a utekl z domova. Cestoval vlakem, bez platné jízdenky. Ve strachu zalezl pod sedačku, kde byl objeven. V zoufalství podal průvodčímu kus papírku a v duchu průvodčího přesvědčoval, že drží lístek. Ten papírek zkontroloval a otázal se, proč cestuje ukrytý pod sedadlem s platným lístkem. A to byl jen začátek. Tehdy byl malý kluk.

Jeho podivné schopnosti ho později přes různá varieté a cirkusy v roce 1915 zavedly dokonce do domu Alberta Einsteina a do společnosti Sigmunda Freuda.

Jeho sláva v roli jasnovidce brzy předběhla jeho jméno. Pánové Einstein a Freud s ním provedli několik pokusů, které byly tak úspěšné, že o jeho osobu projevil zájem i Gándhí. S tím se setkal roku 1927. To mu bylo pouhých 28 let.
                                                     
                                               

Adolf Hitler vyhodil odměnu oknem
Po Hitlerově vpádu do Polska nebylo najednou v rodné zemi pro žida Messinga místo, a ani bezpečno. Dovolil si totiž dokonce předpovědět krutou porážku Německa, bude-li postupovat dál na východ. Dále i jeho smrt a kapitulaci.
Tato drzá prognóza pochopitelně hned prošla polskými novinami. To velmi rozčílilo samotného Hitlera a na Messingovu hlavu byla vypsána odměna ve výši 200 000 říšských marek.

Zakrátko byl na jedné varšavské ulici zajat gestapem a uvězněn. Až neuvěřitelným způsobem tehdy použil svých schopností k útěku. Vnutil pouze svou vůlí strážným, aby šli a všichni se shromáždili ve vzdálené části budovy. Uposlechli doslova jako ovce, nechali ho tak, jak tam stál, a odešli. I on se sbalil a odešel.
Ještě téhož večera dosáhl Messing ruských hranic.


Zkouška schopností jako z pohádky

V Rusku byl Wolf ovšem rovněž zatčen. Jeho jméno bylo ale už tak významné, že si na něj rád udělal čas sám Stalin. Velmi ho tento pověstmi opředený mladý muž zaujal. Pochopitelně se v myšlenkách zabýval využitelností jeho schopností pro vlastní zájmy. Vymyslel si pro něho zkoušku jako opsanou z bratří Grimmů. Mladý jasnovidec měl

1) Vyloupit banku.

2) Utéci ze střežené budovy.

3) Dostat se bezprostředně ke Stalinovi.

Papírek ze školního sešitu místo šeku
Messing hlídán dvěma Stalinovými pomocníky v přestrojení za běžné klienty vstoupil do banky s papírkem vytrženým ze školního sešitu, který předložil pokladníkovi, jako by to byl příkaz k platbě, a díval se něho. Svoji aktovku položil na pult vedle sebe. Pokladník vzal kus papíru, šel k sejfu, otevřel ho a vyndal z něho 100 000,- a podal je Messingovi.

Ten vložil peníze do aktovky a poodešel opodál ke dvěma Stalinovým svědkům, kteří pokus sledovali. Když  zkontrolovali, že je vše v pořádku, Messing se vrátil k přepážce a začal vracet peníze. Bankovník se chvíli díval nechápavě na něj, chvíli na peníze. Když mu bylo vysvětleno, co se stalo, vyhledal „příkaz k platbě", podíval se na něj a dostal chudák srdeční záchvat.   

Ještě provokativně zamával do okna
Při druhém úkolu Stalin nařídil, aby Messinga přivedli do centra vládního úřadu, kde nařídil třem různým strážním skupinám, aby mu za žádných okolností nedovolily opustit místnost ani budovu.

O pár minut později Messing  jízlivě zamával z ulice před budovou nahoru do oken vysokému státnímu úředníkovi, který sledoval ulici.

Jsem Stalinův kámoš Berija
Další úkol pro Messinga spočíval v tom, že měl přijít do Stalinovy 24 hodin přísně střežené rezidence v Kuncevu, kam bez zvláštního povolení bylo nemožné se dostat.

Několik dní poté Stalin udiveně zíral na Messinga ve dveřích své pracovny. Na dotaz, jak to udělal, se mu dostalo vysvětlení: Vsugeroval jsem jim, že jsem Berija."

(Berija byl šéf KGB, Stalinův přítel a jeho častý i respektovaný host. Vnější podoba s Messingem zde nebyla žádná.)

Stalin později povolil Messingovi volný pohyb v Sovětském svazu, přičemž zde mohl i vykonávat svoji mentální práci. Až do své smrti ovšem spolupracoval s tamější vládou.

Měl problém se zamilovat
S ohledem na Wolfovy schopnosti je pochopitelné, že pro něho byl veliký problém se zamilovat. Svůj dar vnímal později jako handicap. Když někomu vidíte rovnou do hlavy, je mnohdy těžké jej vnímat nezaujatě. Nakonec i s tímto postižením“ Messing zahořel láskou. Byla to prostinká dívka z ruského venkova, pomalu svatá s čistou duší a naprosto upřímnou náklonností. Věnoval této ženě hodně citu a lásky. Po její smrti Wolf už žádnou ženu nechtěl. O její smrti logicky věděl. Ona však ne a čas strávený po boku své vyvolené byl podle jeho autobiografie jediným šťastným obdobím jeho života.

Bál se mít děti
Wolf si děti nepřál. Dle jeho vlastních slov se velice obával, že by mohly být „postižené“ tím, co potkalo jeho. Možná to je opravdu někdy více na škodu, je-li člověk obdařen takovým duchovním nadáním a v takové míře.

Tohle letadlo nikdy nespadne
Abychom ale nepsali jen o jeho službách samotnému Stalinovi. Wolf Messing rovněž v průběhu druhé světové války, již jako poměrně bohatý muž, věnoval bojový letoun letectvu Sovětského svazu. Pilota přitom ujistil, že se nemusí obávat, protože tohle letadlo nikdy nespadne. Letoun skutečně dnes zdobí podstavec. Sestřelil kolem šedesáti nepřátelských letadel a přežil dodnes.

Škoda, že neznáme Messingovu hodinu narození. Jen z místa a data se ale dozvíme, že to byl velmi jednostranně zaměřený člověk. (Prakticky nežil jednu celou půlku svého horoskopu.) Že se skutečně velmi zajímal o lidskou mysl a psýchu a evidentně měl veliký vliv na lidi (Neptun i Pluto v Blížencích). Dále je patrné, že jeho touha po dětech je velmi omezená z řekněme neopodstatněných důvodů (Měsíc ve Váhách). Rovněž lze říci, že když už se našla žena jeho snů, vzal ji asi útokem a uměl upoutat i jako muž a uměl si to užít (Venuše ve Lvu). Že byl také velice zdravý a plný vitality (sev. uzel a Saturn ve Střelci). Rovněž lze poznat, že mu právě okultismus, schopnost jít do veliké hloubky, prohlédnout i drobná zákoutí lidských duší a najít, co hledal, nakonec vyneslo velkou slávu (Jupiter ve Štíru).

Wolf Gregorevich Messing se pro své schopnosti stal osobností několika knih, ze kterých doporučuji zejména Wolf Messing - Stalinův jasnovidec“ (Topsy Küppers)

                                                            

Reklama