Tragédii jaderné elektrárny v Černobyl a soudný den městečka Pripjať nezavinila nešťastná náhoda. Šlo o neprofesionální přehlížení nebezpečí, egoismus a bezohledné prosazování politických cílů. Lidé byli evakuováni nepochopitelně pozdě.

26. dubna 1986, atomová elektrárna Černobyl
 

Mysleli, že nastalo zemětřesení nebo válka. Mezi první oběti patřili požárníci. Ti nebyli vybaveni ochrannými pomůckami, respirátory ani obleky. Požárníci, kteří sloužili přímo v elektrárně, netušili, co je příčinou ohně a že všude kolem nich hoří vysoce radioaktivní zbytky reaktoru. Za pouhých 15 minut byl člověk v tomto prostředí odsouzen k akutní smrti z ozáření. Potřebné vybavení neměli ani vojáci, kteří z helikoptér zalévali reaktor.

V Kyjevě se klidně slavil první máj

Lidé nebyli informováni. Přesto mnozí tušili, že něco není v pořádku. Od rána do noci projížděly ulicemi kropicí vozy a splachovaly z asfaltu množství radioaktivního prachu. U všech vchodů do domů, úřadů, obchodů i kostelů ležely vlhké hadry a lidé si o ně museli čistit podrážky. Mezi lidmi se hovořilo o konspiraci KGB, o pokusech na lidech, o invazi mimozemšťanů apod.

Lidé v zasažených oblastech dostali v několika hodinách dávky záření dvacetkrát vyšší než za rok dostane člověk kdekoli na Zemi. Byli tedy ozářeni 7308krát více než jiný den.

Přes 40 tisíc lidí dodnes trpí nemocemi štítné žlázy, dvanáctkrát se zvýšila onemocnění anémií a leukémie. Na Ukrajině bylo postiženo 1,5 mil. lidí, v Bělorusku žije 1,2 mil. lidí na zamořeném území a asi 3,5 mil. osob v oblastech se zamořenou půdou.

Ani nám se nic neřeklo
O radiační situaci se u nás mluvilo neurčitě. Sdělovací prostředky představovaly havárii jako běžnou poruchu. I přesto probíhalo intenzivní měření. Mnoho lidí samozřejmě poznalo, že se něco děje; např. zaměstnanci jaderné elektrárny Dukovany měli paradoxně pozitivní dozimetry, když šli do práce – nikoliv z práce.

Zničený reaktor černobylského bloku č. 4 se stále skrývá pod mohutným železobetonovým sarkofágem. Podle expertů je třeba tuto ochranu před radioaktivitou každých 40 let obnovit.

Okolo elektrárny jsou dvě zóny: 10ti a 30ti kilometrová. Ve vnitřní zóně je úplný zákaz jakéhokoliv pohybu.

Město Pripjať je stále městem duchů. Jako memento. Jako varování před fanatickým prosazováním politických ideí.

Vzpomínáte, co se dělo před 22 lety? Kdy jste se dozvěděli o výbuchu reaktoru?

Reklama