Hradit zdravotní pojištění je povinností každého z nás. Které pojišťovně budeme pojištění platit, je ale už na uvážené volbě jednotlivce. Je to zodpovědné rozhodnutí, které by pro nás mělo být prioritou - zdraví je totiž to nejvzácnější, co máme.

vzpNejvětší českou zdravotní pojišťovnou je Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Existuje již od roku 1992 a dlouhodobě patří k základním pilířům systému zdravotnictví v České republice. Její služby využívá více než 6,4 milionu klientů. Je partnerem renomovaných odborných sdružení a uznávaným členem Mezinárodní asociace neziskových zdravotních a nemocenských pojišťoven. VZP je pro své klienty silným, stabilním, seriózním partnerem, který jim poskytuje kvalitní služby a informace související se zdravotním pojištěním v rámci platné legislativy. Vlastní hospodaření orientuje na efektivitu, a jelikož hospodaří vyrovnaně, má dostatek peněz na úhradu zdravotní péče.

Všeobecná zdravotní pojišťovna je silným a spolehlivým partnerem, a to i díky největšímu počtu smluvních lékařů a zdravotnických zařízení - má smluvní vztah s více než 24 tisíci zdravotnických subjektů. Svým klientům hradí ročně péči přesahující v celkovém objemu 113 miliard korun. Hradí i ty nejnáročnější lékařské výkony a v případě nemožnosti zajistit potřebné léčení v České republice uhradí adekvátní péči v zahraničí.

Široká škála preventivních programů

Vzhledem ke svému silnému expertnímu zázemí a úzkému kontaktu s odbornými lékařskými společnostmi podporuje VZP v České republice zavádění nových diagnostických, vyšetřovacích a léčebných metod a postupů. V pilotním projektu například umožnila výrazně zvýšit účast žen na preventivním mamografickém vyšetření. Výsledky projektu vedly k návrhu, který by měla schválit sněmovna, aby byla jednou za dva roky pravidelná prevence, v podobě mamografického vyšetření, hrazena i ženám ve věku nad 69 let, které si dosud vyšetření platily ze svého.

S Českou diabetologickou společností VZP spolupracuje na komplexním monitorování léčby cukrovky, které má zajistit efektivnější léčbu pacientů, a zlepšit tak jejich celkovou prognózu. V běhu je také unikátní projekt zaměřený na odhalení genetických predispozic žen k řadě závažných civilizačních onemocnění, včetně následného nastavení cílené preventivní péče. Dále VZP podporuje screeningové vyšetření okultního krvácení do stolice, které je klíčové pro včasné zjištění rakoviny tlustého střeva. A preventivních programů má VZP ve své nabídce ještě více.

Prevence pro zaměstnance

Všeobecná zdravotní pojišťovna si z řad největších a nejvýznamnějších plátců pojistného na zdravotní pojištění v regionech vybírá partnery pro program Zdravá firma. Jeho podstatou je rozšíření zaměstnaneckých programů o aktivity, které podporují zdravý životní styl a prevenci nejčastějších civilizačních chorob. VZP umožňuje v rámci projektu „Zdravá firma" zaměstnancům firem čerpat finanční příspěvky na péči o jejich zdraví. Předmětem této spolupráce je nabídka širších výhod preventivních programů i rehabilitačních a rekondičních aktivit vedoucích k zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců.

K praktikovi bez čekání

Program kvality AKORD, který Všeobecná zdravotní pojišťovna v letošním roce spustila, si klade za cíl působit na zlepšování a standardizaci kvality zdravotní péče, která je poskytována pojištěncům VZP. Program AKORD umožňuje pacientovi při jedné návštěvě praktického lékaře probrat své zdravotní obtíže a získat i termín u vzpspecialisty, pokud potřebuje další vyšetření. Nemusí tedy nikam chodit a objednávat se. Všeobecná zdravotní pojišťovna spustila AKORD letos v lednu ve čtyřech krajích, od července ho rozšířila na pediatry v celé republice a od ledna 2010 by se mohl program týkat všech praktiků. Během následujících tří let by měl mít program kvality péče AKORD vliv na zdravotní péči poskytovanou všem více než šesti milionům pojištěnců VZP a aktivně by v něm mělo být zapojeno přes 20 tisíc lékařů a zdravotnických zařízení.

Reklama