63cfe7afbb51bobrazek.png
Foto: Shutterstock

Důležité je rozhodnout se

Jakmile se rozhodnete dostat se po všech stránkách do formy, objednejte se na první konzultaci. Ta je nezávazná a dozvíte se během ní o všech možnostech a postupu testosteronové terapie. Druhým krokem v témže termínu jsou vstupní vyšetření, jeden odběr krve a zjištění stávající hladiny testosteronu a mnoha dalších laboratorních parametrů v organismu. Po týdnu následuje ještě kontrolní, druhý odběr krve. Nezjišťuje se jen celkové množství hormonu, ale také hladina volného testosteronu, který je podstatný pro využití orgány a tkáněmi. A také množství testosteronu vázaného na bílkovinu albumin, která je také biologicky dostupná pro tkáně. Naopak pro tělo méně využitelný je třetí druh testosteronu, který je vázán na sexuální hormon SHBG. „Na klinice provedeme všechny potřebné testy ke stanovení hladin hormonů a určení správného a bezpečného léčebného postupu tak, abychom docílili optimálních hladin a klient se cítil dobře,“ říká MUDr. Marek Dvořák, PhD z kliniky AlphaLabs.

Podání se provádí injekčně přímo do svalu, je tedy nutné v pravidelných intervalech dorazit na další dávku. Druhou variantou je domácí aplikace testosteronového gelu přímo na pokožku. „To, kterou variantu zvolíme, určuje řada faktorů a je to vždy na domluvě mezi lékařem a pacientem. Naším cílem je dosáhnout optimálních hladin testosteronu, nedochází pak k velkému útlumu vlastní endogenní produkce. Přesto může pacient po vysazení léčby pociťovat příznaky nedostatku testosteronu a toho, že si tělo neumí přirozeně vytvořit jeho dostatečné množství. Léčba je proto dlouhodobá. Prozatím neumíme zajistit stabilní hladinu například jednorázovou aplikací. Naším cílem je zdravý a spokojený klient, proto dochází k pravidelným kontrolám stavu i krevním testům, případně doplnění specializovaných vyšetření tak, aby nežádoucích účinků léčby bylo co nejméně,“ upřesňuje Marek Dvořák.
 
Testosteronová léčba není v současné době hrazená pojišťovnami, a tak si ji každý klient musí financovat sám. Její cena se odvíjí od použitého typu léčby a četnosti aplikace, všechny možnosti se dozvíte a dohodnete na konzultaci. Délka, po kterou léčba trvá, je u každého muže individuální a pacient ji může kdykoliv z vlastního rozhodnutí ukončit. „V případě ukončení léčby na sobě pacient může pociťovat příznaky nedostatku testosteronu. Ty jsou většinou přechodné a odeznívají během několika týdnů,“ dodává vedoucí lékař kliniky AlphaLabs. Více najdete na https://www.alphalabs.cz/
 

Reklama