Napadlo vás, že když přivedete na svět potomka, lze vlastně darovat dva životy najedou? Pupečníková krev, kterou můžete darovat, nachází totiž uplatnění i při léčbě leukémie. Před nedávnem jsme vás informovali o možnosti dárcovství pupečníkové krve. My jsme nyní oslovili odbornici, abychom se dozvěděli více.

Na otázky odpovídala MUDr. Šárka Rahmatová, jedna z koordinátorek projektu Banka pupečníkové krve ČR, který funguje při Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.

Co vlastně je pupečníková krev a jak se získává? K čemu se potom využívá?
Pupečníková krev je tekutina, která proudí mezi placentou a plodem a jejímž prostřednictvím je v matčině břiše vyživováno miminko. Je plná vzácných kmenových buněk krvetvorby, tedy zárodků nové krve. Pro naše účely - k použití k případné transplantaci - se získává při porodu odběrem z již odstřiženého pupečníku, metodou tedy naprosto bezbolestnou. Kmenové buňky krvetvorby z pupečníkové krve je možno stejně jako kmenové buňky z kostní dřeně použít k transplantaci nemocných s poruchami metabolismu, imunity či leukémií.

Jaký je rozdíl mezi odběry prováděnými pro vlastní potřebu a dárcovstvím?
Banka pupečníkové krve ČR má svou příbuzenskou a nepříbuzenskou část. Do příbuzenské části je štěp pupečníkové krve uložen poté, když je v rodině (například u staršího sourozence) diagnostikováno onemocnění léčitelné transplantací kmenových buněk z kostní dřeně či pupečníkové krve. Mladší sourozenec se tak vlastně stane dárcem. Do nepříbuzenské části jsou ukládány štěpy anonymních dobrovolných dárců. Žádná z těchto aktivit nevyžaduje finanční účast dárce. Banka pupečníkové krve neprovádí komerční odběry za úhradu. Jejím cílem je totiž především solidárnost a možnost být otevřený všem, kteří takovou pomoc potřebují.

Na trhu je několik firem, které nabízejí uchování pupečníkové krve pro vlastní potřebu po dobu 20 let za finanční úhradu (obvykle od 20 do 40 000 korun). Soukromé firmy prezentují své služby jako pojistku do budoucna pro případ, že by dítě nebo někdo z příbuzných onemocněl chorobou, k jejíž léčbě se kmenové buňky využívají. Není divu, že leckterá maminka jejich lákání vyslyší.

Použít vlastní nebo příbuzenskou krev se ale nedoporučuje. Proč?
Pupečníková krev se využívá především pro pacienty s leukémií, vrozenými imunitními a metabolickými poruchami. Pokud některým z těchto onemocnění trpí samotné dítě, je nasnadě, že jeho vlastní pupečníková krev mu pravděpodobně nepomůže. V tom případě je nutné volit štěp od zdravého dárce - a pokud se nenajde mezi příbuznými, mohou ho najít a poskytnout jedině mezinárodní banky podobné té naší. A použití pro příbuzné? Tam je zase velmi malá šance na shodnost transplantačních antigenů (u sourozenců 1:4, s dalším pokolením prudce klesá).

Obecně si myslíme, že informace, které mají maminky v souvislosti s těmito komerčními firmami k dispozici, jsou velmi neúplné a často zavádějící, někdy dokonce nepravdivé, a to nás velmi mrzí. Slibují například možnost léčebného užití krvetvorných buněk v kardiologii či neurologii. K těmto účelům se však pupečníková krev v této chvíli nepoužívá a jako vhodnější se zatím jeví kostní dřeň. Navíc tyto zákroky jsou víceméně stále ve fázi výzkumu.

Bude trvat desítky let, než bude možné „opravit“ tělo kmenovými buňkami. Ano, věda pravděpodobně k vývoji tímto směrem dospěje, ale ze strany podnikatelů s pupečníkovou krví je toto čistá spekulace bez jakékoliv záruky. Přesto aktivity těchto firem v zásadě neodsuzujeme. Je opravdu možné, že uschované buňky někdy pomohou. Pravděpodobnost je však velmi, velmi malá a maminky by o všech omezeních měly vědět. Navíc - tím, že si uschovám pouze své buňky, beru šanci ostatním nemocným na nalezení svého dárce.

Jakým způsobem a jak dlouho lze pupečníkovou krev uschovat?
Pupečníková krev se uchovává ve speciální kryobance, zmrazená na -196°C. Takto může být připravena pro nemocné vlastně po neomezenou dobu.

Je o dárcovství zájem? Chce-li těhotná žena darovat pupečníkovou krev, co pro to musí udělat?
Ano, o dárcovství zájem je, ostatně není spojeno s žádným rizikem ani vyšetřeními navíc. Stačí se domluvit s gynekologem v porodnici, kde se rozhodla rodit. Pokud je porodnice k našemu projektu připojená a dárcovské odběry tedy provádí, vyplní spolu jen několik nezbytných formulářů. Vhodným dárcem je každá zdravá maminka. Překážkou mohou být různé prodělané nemoci, zejména nádorová onemocnění a dědičné choroby.V jakých porodnicích je možné krev darovat? Je možné někde dohledat seznam, nebo se musí zájemci informovat ve své nemocnici?
V současné době je možné pupečníkovou krev darovat ve 32 porodnicích v celé ČR. Jejich úplný seznam jsme uveřejnili spolu s dalšími informacemi pro dárkyně na internetových stránkách Banky pupečníkové krve ČR, podívat se na něj můžete zde.

Věděla jste o možnosti darovat krev? Připojila byste se k dárcům?

Reklama