Píšete ráda? Pak pro vás máme zajímavou výzvu! Nadační fond M. J. Stránského vyhlašuje 2. ročník literární soutěže Cena Přítomnosti. Soutěž je určena pro amatérské i profesionální žurnalisty a spisovatele, kteří chtějí vyjádřit své společensko politické postoje k současnému dění v České republice. Pro 10 výherců je připraveno finanční ocenění v celkové výši do 100 000 Kč a knižní odměna z partnerských nakladatelství Portál a Paseka.

psani1

TÉMA: BUDOVÁNÍ FIREMNÍHO STÁTU

Před více než osmdesáti lety začal první šéfredaktor Přítomnosti Ferdinand Peroutka sepisovat své Budování státu, v němž se snažil popsat okolnosti ustavování československé demokracie. Československo mezitím zaniklo, a jak je to vlastně s demokracií, to se ještě ukáže. Přežila se? Nebo nepřežila vůbec a zbyl z ní nějaký povrchní nátěr? Nebo snad přežívá s nadějí? A může vůbec demokracie přežít budování státu, který má být řízen od nynějška jako firma? A je to vlastně dobře nebo špatně?

Pocity z toho, v jaké společenské situace žijeme a v jaké následkem současného vývoje žít budeme, mohou být různé. Pokud je ale dokážete i vyjádřit, prosíme Vás, abyste je vyjádřili. A ani jménu Babiš se při tom vůbec vyhýbat nemusíte. :)

PRAVIDLA SOUTĚŽE

  • Soutěž byla vyhlášena 17. prosince 2014 a uzávěrka pro zasílání příspěvků je 17. února 2015. 
  • Volba žánru je zcela na autorovi, musí ale striktně jít o původní text věnovaný budování firemního státu a nikoliv primárně o reflexi textu jiného (jako je například recenze). Názor autora bude respektován, bude-li srozumitelně vysvětlen a odůvodněn.
  • Váš příspěvek zašlete e-mailem na adresu info@vydavatelstvimjs.cz. Nezapomeňte uvést své jméno, telefonní číslo a poštovní adresu. Po obdržení příspěvku dostanete e-mailové potvrzení o jeho přijetí.
  • Příspěvek musí obsahovat: Název odlišný od pojmenování tématu soutěže, krátký podtitul v rozsahu do 170 znaků, vlastní dosud nepublikovaný text v rozsahu do 90 řádek písmem Times New Roman velikosti 12. Texty je třeba zasílat ve formátech doc nebo odt.
  • Zaslání příspěvku je považováno za registraci do soutěže a souhlas s uveřejněním textu na stránkách časopisu Přítomnost www.pritomnost.cz bez nároku na honorář. 
  • Soutěž je dvoukolová. V prvním kole rozhodne porota složená z vydavatele a  redakční rady časopisu Přítomnost o tom, které texty postoupí do druhého kola. V druhém kole budou vybrané texty uveřejněny na stránkách www.pritomnost.cz. O vítězích rozhodnou čtenáři hlasováním.
  • Čtenáři rozhodnou o pořadí vybraných textů. S autory deseti nejúspěšnějších textů naváže časopis Přítomnost smluvní spolupráci. 
  • Autor nejúspěšnějšího textu získá roční smlouvu na publikaci deseti článků. Druhý získá smlouvu na publikaci devíti článků. Třetí na publikaci osmi článků, čtvrtý sedmi, pátý šesti, šestý pěti, sedmý čtyř, osmý tří článků a devátý dvou článků. Desátý nejúspěšnější článek zajistí svému autorovi smlouvu na publikování jednoho dalšího textu v časopise Přítomnost. Každý z textů, publikovaných v rámci těchto smluv, musí být předem konzultován s redakcí časopisu Přítomnost a bude honorován částkou 1500,- Kč.
  • Deset autorů nejúspěšnějších článků si bude moci rozebrat věcné ceny poskytnuté nakladateli, kteří jsou partnery této soutěže.
  • Každý výherce získá nejen možnost publikovat za honorář, ale také praxi a případné reference redakce.
Reklama