Na pomoc po povodních vznikly efektivní webové stránky, kde mohou lidé postižení povodněmi z celé ČR žádat o rychlou dobrovolnickou pomoc s úklidem, čištěním apod. Zároveň stránky soustředí nabídky pomoci po celé ČR.

Prosíme o publikování této informace a její sdílení nejlépe před víkendem, kdy se lidé mohou snadno vzájemně dohodnout na pomoci.

Ty šikovně distribuují dobrovolnickou práci. Soustřeďují lidi, kteří nabízí dobrovolnickou pomoc postiženým povodněmi a zároveň eviduje žádosti o pomoc. Stránky umí člověku, který na nich uvedl, že hledá pomoc, automaticky odeslat kontakt na ty, kdo mu pomoc naopak nabízejí. „Kontakty se okamžitě odešlou na mail a prostřednictvím SMS,“ uvádí Miloš Říha, koordinátor projektu Povodňová pomoc. Tuto funkci velmi ocení především ti, kteří stále ještě mají problémy s internetovým připojením. Projekt nyní eviduje přibližně 1 200 dobrovolníků, kteří jsou ochotni pracovat při odklízení následků povodní.

Nabídka platí pro všechny fyzické i právnické osoby v závislosti na potřebnosti a našich kapacitách.

Web vznikl z iniciativy pražských skautů, kteří nyní již přes týden zajišťují jeho chod, a tím i distribuci dobrovolnické práce po celé ČR. Na vzniku stránky se podílelo také pár počítačově zdatných lidí z firem Mangoweb a Clevis, kteří internetovou stránku vytvořili zdarma za dva dny. Skauti a skautky se snaží svoji činnost koordinovat s ostatními organizacemi, jako jsou Člověk v tísni, ADRA, Diakonie a další. Díky povodním došlo k nečekané spolupráci mnoha organizací, firem i běžných lidí a ukázalo se, že v České republice výborně funguje občanská solidarita i ochota pomoci lidem v nouzi. Koordinátoři už teď shromažďují reakce lidí, kterým tato dobrovolnická iniciativa pomohla.

pp

Reklama