Kdysi byla velká móda kolagenu v krémech a různé kosmetice, nyní je módní především v kloubních výživách. Marketéři vymýšlejí nové a nové formulace jako „jediný čistý kolagen“, „rostlinný kolagen“, „mořský kolagen“ či  „kolagen nové generace“.

Marketing v honbě za ziskem využívá tzv. „obvyklé reklamní přehánění“ a nikdo nebo téměř nikdo už není schopen rozeznat pravdu od pololži, která klidně spotřebitele bezostyšně klame. A co hůř. Kontrolní orgány, tj. dnes Státní zemědělská a potravinářská inspekce, nemají v rukou žádný nástroj, který by klamavým proklamacím marketérů týkajícím se kolagenu v kloubních výživách udělal přítrž. Zákazník s bolestmi kloubů, které jsou způsobeny degenerací pojivových tkání pohybového aparátu, tj. osteoartrózou, je dezorientován, zmaten.

Jak to tedy s kolagenem je?

Díky kolagenu získaly živé organismy možnost pohybu na planetě Zemi. Kolagen se vyskytuje pouze v tělech suchozemských a mořských živočichů. V rostlinách se nevyskytuje vůbec, proto „rostlinný kolagen“ je totální nesmysl.

Kolagen se nachází v kostech, chrupavkách, vazech, šlachách, cévách, sklivci a bělimě očí či svalových povázkách, kdy drží pohromadě svalovou bílkovinu akto-myozin.

Každý typ kolagenu je přírodní, syntetický kolagen neexistuje. Tvorba kolagenních vláken začíná v buňkách pojivových tkání řazením jednotlivých aminokyselin do bílkovinných řetězců.. Každý typ kolagenu je tvořen z cca 20 aminokyselin, 9 z těchto aminokyselin je pro lidský organismus esenciálních.. Aminokyseliny - glycin, prolin a hydroxyprolin lze ve větší míře dodat pouze kolagenním hydrolyzátem s obsahem kolagenních peptidů. Typická pro kolagen je modifikovaná aminokyselina 4-hydroxyprolin. Tuto aminokyselinu najdeme pouze v kolagenu. Suplementace kolagenu šetří organizmu energeticky náročnou práci, kterou, pokud nemusí, nedělá. I proto stárneme.

V současné době známe 29 různých typů kolagenu. Nejvíce zastoupeny jsou v živočišných organismech kolageny typu I – III. Majoritní kolagen typu I představuje 90 % kolagenních typů. Jednotlivé typy kolagenu se liší především v koncových oblastech, tvořených mnohdy tzv. globulární strukturou, kterou si můžeme představit jako různě barevné korálky zavěšené na lanku prokolagenu.

Geladrink

V různých tkáních je zastoupení různých typů kolagenu různé, především pak pojivové tkáně obsahují kolagen typu I. Toho je 90 % a doprovází jej kolageny dalších minoritních typů, které jsou v organismech zastoupeny jen ve velmi malých množstvích a pro medicínské, kosmetické a dietologické účely výživy kloubů kolagenem nemají žádný význam.

Účinek kolagenních peptidů byl OPAKOVANĚ VĚDECKY PROKÁZÁN!

Jedinou biologicky aktivní formou kolagenu byly nalezeny kolagenní peptidy o molekulové hmotnosti cca 3000 Da. Představme si je jako lanko s korálky nastříhané na  krátké fragmenty. Jen ty se prokazatelně vstřebávají a jen ony mají prokazatelnou biologickou aktivitu. Jsou naprosto bezpečné, mají statut GRAS a jsou nealergizující. Kolagenní peptidy se získávají specifickou enzymatickou hydrolýzou kolagenů typů I, II a III z hovězích či vepřových kostí, chrupavek a kůží dobytka z kontrolovaných chovů, jejichž maso tvoří chutnou součást stravy člověka. Pokud někdo nejí maso, je vegetarián či vegan, žádný přípravek s obsahem kolagenu není pro něj přijatelný, neboť kolagen vždy pochází z těl živočichů.

Biologická aktivita nativního kolagenu a kolagenních peptidů je rozdílná. Oesser a kol. (2003)  zjistili, že kolagenní peptidy stimulují buňky, např. chondrocyty a ty pak zvyšují syntézu kolagenu typu II až o 100 %, tj. zdvojnásobují ji již po 11 dnech podávání. Vedle zvýšené syntézy kolagenu způsobené kolagenními peptidy je možno prokázat i zvýšenou syntézu proteoglykanů v buňkách. Naproti tomu nativní (tedy neštěpený, tzv. přírodní, čistý, či „krystalický“) kolagen takový vliv na biosyntézu kolagenu nevykazoval. U žádného typu kolagenu ve formě nativní, nedenaturované či denaturované pocházející ze suchozemských či mořských živočichů nebyla účinnost na výživu a regeneraci pojivových tkání pohybového aparátu člověka či jiného organizmu prokázána vědeckými metodami. Pokud snad ano, nechť jsou tyto studie zveřejněny!

Geladrink® vznikl na základě výzkumu prof. Adama

Geladrink

V roce 1991 zveřejnil prof. Adam randomizovanou, dvojslepou studii na 81 pacientech trpících osteoartrózou, kdy jako první na světě vědecky doložil příznivý účinek kolagenních peptidů. V roce 1992 jsme na základě výzkumu mého otce, prof. MUDr. Milana Adama, DrSc. vytvořili  doplněk stravy Geladrink®, první kloubní výživu.  Další dvojitě slepá studie s kolagenními peptidy byla provedena na skupině 100 geriatrických pacientů Beukerem a Rosenfeldem (1996). Prof. Beuker, ředitel Oddělení sportovní medicíny na Institutu pro sportovní vědu na Univerzitě v Dusseldorfu v Německu uskutečnil studii, kdy při 3 – 6ti měsíčním podávání kolagenních peptidů vykazovali pacienti snížení bolestivosti a zlepšení pohyblivosti kloubů. Příznivý účinek kolagenních peptidů potvrdila i velká multicentrická, randomizovaná, dvojslepá a placebem kontrolovaná studie provedená americkými, anglickými a německými revmatology pod vedením prof. Dr. Rolanda W. Moskowitze, prezidenta Osteoarthritis Research Society International z clevelandské univerzitní nemocnice. V roce 2008 skupina autorů pod vedení prof. Pavelky z Revmatologického ústavu v Praze ověřovala působení přípravku Geladrink® Forte s vysokým obsahem kolagenních peptidů, ve dvojitě slepé, randomizované, placebem kontrolované, multicentrické  studii u pacientů s osteoartrózou kolene. Závěrem této studie je potvrzení, že složený přípravek Geladrink Forte je účinný v léčbě bolestivé gonartrózy.

Tyto a řada dalších klinických studií uvedených na www.orling.cz jasně prokazují vynikající vlastnosti kolagenních peptidů a potvrzují pre-klinické studie, které ukazovaly, že buňky kloubní chrupavky (chondrocyty), jsou kolagenními peptidy stimulovány a zvyšují syntézu nového kolagenu o 100 % za 11 dní. Prokázalo se, že kolagenní peptidy podávané po dobu minimálně 3 měsíců, vedou k regeneraci kloubní chrupavky, významně zvyšují kloubní pohyblivost a snižují bolestivost kloubů. 

Arthronutraceutika, resp. kloubní výživy se staly velmi atraktivní komoditou pro obchodníky všeho druhu. Objevují se kloubní výživy s obsahem od 8 mg nativního kolagenu přes doplňky s obsahem nativního kolagenu typu II v množství 20 mcg. Prvním a dlouhodobě jediným klinicky ověřovaným doplňkem stravy s kolagenními peptidy jako hlavní účinnou látkou je Geladrink®, které doporučují odborné lékařské společnosti Česká společnost tělovýchovného lékařství, Společnost pro pojivové tkáně České lékařské společnosti  J.E. Purkyně a Ortopedicko-protetická společnost J.E. Purkyně. Nespornou výhodou doplňku stravy Geladrink® je vyšší užívané množství kolagenních peptidů (3000 až 10000 mg denně) a dalších látek k výživě kloubů a pohybového aparátu, i když tomu odpovídá i vyšší cena. Zde však platí, že za vyšší cenu získáváte pro své klouby maximální kvalitu založenou na výzkumu řady světově renomovaných vědců. Odkaz mého otce, prof. MUDr. Milana Adama, DrSc. se tak naplňuje v pomoci trpícím lidem, i když už tady není!

ng. Kateřina Marie Dušková – Adamová

Více informací na www.orling.cz

Reklama