Udílení mateřských a rodinných sociálních dávek je složité a proměnlivé. Dokážete se v nich orientovat? Víte, na jaké příspěvky máte nárok?

Na první takový příspěvek máte nárok už před porodem. Jedná se o tzv. vyrovnávací příspěvek v těhotenství. Ten pro vás připadá v úvahu v případě, že jste byla během těhotenství ze zdravotních důvodů převedena na jiné pracoviště či jinou pracovní pozici a plat, který na tomto novém místě dostáváte, je nižší, než ten, který jste dostávala na předchozím pracovišti.

Na tento příspěvek máte nárok také v případě, že své již narozené dítě kojíte a jste rovněž převedena na jinou práci. Pak se jedná o tzv. vyrovnávací příspěvek v mateřství.   

Po porodu máte nárok na jednorázový příspěvek na náklady související s narozením dítěte. Jedná se o tzv. porodné a jeho výše odpovídá desetinásobku částky životního minima na osobní potřeby miminka. Pro jedno dítě tedy odpovídá 17 500 Kč. Pokud se vám dětí narodilo více, příspěvek se ještě zvyšuje.  

Po odchodu z porodnice nastupujete na mateřskou dovolenou. Její standardní rozsah je 28 týdnů, ale může být i delší - matky-samoživitelky, maminky dvojčat a vícerčat a ženy nemocné mají nárok na mateřskou dovolenou v rozsahu 37 týdnů.  

Po dobu mateřské dovolené máte nárok pobírat takzvanou "mateřskou", která se oficiálně nazývá peněžitá pomoc v mateřství. Výše této dávky se vypočítává z platu, který jste pobírala před porodem - v současné době činí 69% vašeho předchozího platu (respektive jejího denního vyměřovacího základu). Můžete ji začít pobírat již 6-8 týdnů před porodem.

Ale pozor! Abyste měla na mateřskou nárok, musíte být během posledních dvou let nemocensky pojištěná alespoň 270 dní. Je to proto, že mateřská vám je vyplácena právě z peněz z tohoto pojištění. Pokud tuto podmínku nesplňujete, nebude vám vyplácena mateřská, ale jen nemocenská, která je samozřejmě výrazně nižší.

Po skončení mateřské dovolené můžete (ale nemusíte) nastoupit na rodičovskou dovolenou. Ta skončí dnem, kdy vaše dítě dosáhne tří let věku. V průběhu rodičovské dovolené náleží mamince (nebo tatínkovi) rodičovský příspěvek. Tento příspěvek lze pobírat i po skončení rodičovské dovolené - až do čtyř let věku dítěte. Pokud pečujete o dítě, které je dlouhodobě postižené, právo na tento příspěvek máte až do jeho sedmi let. Pokud pobíráte rodičovský příspěvek, smíte mít jiný příjem jakékoli výše, avšak musíte splňovat podmínku celodenní péče - takže nelze pobírat rodinný příspěvek a umístit dítě do školky či jestli na více než tři dny v měsíci (výjimky existují).

Pokud je vaše mateřská nižší než případný rodičovský příspěvek (protože před porodem jste měla nízký nebo žádný plat), je možné dostávat obě dávky zároveň. Potom se výše rodičovského příspěvku vypočítává takto: 3 696 Kč minus peněžitá pomoc v mateřství = rodičovský příspěvek.

Výše rodičovského příspěvku je 1,54 násobek životního minima. Je to již výše zmíněná částka 3 696 Kč

Když vaše dítě ,,přeroste" rodičovský příspěvek, máte nárok na přídavek na dítě. Tento nárok ale zaniká, pokud čistý příjem vaší rodiny přesahuje trojnásobek jejího životního minima. Jeho výše se vypočítává z výše vašeho rodinného příjmu a věku (a počtu) dětí.   

zdroj: měšec.cz