Vědci z Brunelovy univerzity ve Velké Británii získali grant na studii, která měla potvrdit, co na ženu a muže zapůsobí při pohledu na opačné pohlaví. A závěr jejich studie hovoří o tom, že na první pohled neokouzlí pouze obličej, ale i celé tělo.

 

Pomocí speciálního scanneru vytvořili 3 D modely 77 ženských a mužských těl. Ovšem bez hlav. Obličeje tedy nemohly hrát při dotazech respondentům žádnou roli. Modely pak předložili 87 lidem, mezi nimiž bylo zastoupeno oboje pohlaví. Ti pak rozlišovali mezi atraktivním a méně působivým zevnějškem modelu. A samozřejmě vítězila symetrická těla.

 

Sympatie navíc získávala souměrnost s výraznými prvky. Mezi ženami se především chytala těla, která měla typicky mužné tvary. Muži zas nejvíce obdivovali modely připomínající někdejší postavu Pamely Anderson.

 

Tým z Brunelovy univerzity se samozřejmě pokusil vysvětlit, v čem taková volba vězí. Došli k tomu, že fyzická souměrnost je spojována se zdravím a kvalitní genetickou výbavou.

 

Vědci se však nesnažili dokázat, že výsledky jejich studie jsou v běžném životě obvyklé pro volbu partnera. Trojrozměrným počítačovým modelům, ať už fyzicky vyrovnaným nebo asymetrickým, nemohli vytvořit osobní kouzlo nebo charisma, které mnohdy dokáže více než povrchní atraktivita.


A jak to máte vy? Necháváte se dlouho ovládat fyzickým dojmem, nebo už brzy očekáváte něco víc než líbivou tvář a svalnaté tělo?

Reklama