Už bylo na čase! Poslancům Evropského parlamentu došlo, jak neblahý vliv především na mladé dívky má reklama, kde produkty nabízí doslova vyzáblá modelka. Bijí proto na poplach a vyzývají reklamní agentury, aby pečlivě zvažovaly najímání extrémně štíhlých žen pro propagaci produktů. Extrémní vyhublost na předváděcích molech a několik úmrtí vyhladovělých modelek je přímo alarmující.

Evropský parlament připomíná, že obraz ideálního tělesného vzhledu vytvářený marketingem a reklamou může negativně ovlivnit sebedůvěru žen a mužů, zejména mládeže a osob náchylných k poruchám příjmu potravy, jako je anorexie nebo bulimie.

Jak by asi vypadal rozhovor s anorektičkou

Jak svoje vymodlené zhubnutí vnímáš?

Můj vnitřní hlas mi pořád říká – nejez, budeš tlustá, i když moji blízcí říkají, že jsem vychrtlá. Lidé na mne civí a já cítím z jejich pohledu opovržení. Ztrácím kamarádky a jsem sama. Vím, že máma je nešťastná, ale já se nechci léčit. Myslím si, že to zvládnu.

Jak dlouho se s tím potýkáš?

Od puberty, deset let. Chtěla jsem být dokonalá, abych neztratila sebevědomí. Učila jsem se dobře, abych nebyla na posměch ve třídě, hodně jsem četla.

Máš kluka?

Ne, ten mě opustil a jsem úplně sama. Vím, že zklamávám své nejbližší, chci to zvládnout, ale nechci do nemocnice.


Víš, že na anorexii se umírá?

Vím. Ale já to mám pod kontrolou.

A taková je realita anorexie…

Je charakteristická především odmítáním přiměřeného množství jídla a vynecháváním některých potravin. Jejím průvodním jevem je váhový úbytek, který může ohrožovat i život, dále neklid, únava, slabost, případně ztráta vlasů. Váha se může pohybovat zhruba při výšce 160 cm kolem 30 kg. Nemocná často končí  v nemocnici, kde bojuje o život. Ale ani to není pro ni signál, že musí jíst a přibrat, aby nezkolabovaly orgány potřebné k životu. Když se dá fyzicky dohromady, je nutné léčit psychiku.


Dva dotazy pro odborníka

Reklama má velký vliv

František Krch je přední odborník na problematiku poruch příjmu potravy, který se dlouhodobě zabývá léčbou mentální anorexie a bulimie.

Koho většinou anorexie postihuje?

Poruchy příjmu potravy patří mezi nejčastější problémy dospívajících dívek a mladých žen. Anorektické příznaky je možné zjistit u mnoha děvčat koncem puberty, každá dvacátá dívka ve věku mezi 15 a 25 lety trpí mentální bulimií a přibližně 10 procent dospívajících děvčat vykazuje rizikové postoje k jídlu a svému tělu.

Jde tedy o závažný zdravotní a ve svých důsledcích i sociální problém. Jeho závažnost spočívá nejenom v závažnosti důsledků na zdraví, osobní a rodinný život, ale především v jeho rozsahu. Poruch příjmu potravy v posledních několika desetiletích výrazně přibývá. Mnoho žen dnes zaměňuje redukční dietu za normální stravovací režim a odmítá biologické hranice svého těla. To, co má vliv na držení diet, má vliv i na vznik a rozvoj anorexie a bulimie.

Má reklama vliv na anorexii?

Rostoucí riziko nadváhy a obezity jistě souvisí s tím, že lidé jsou i reklamou vedeni ke stále vyšší spotřebě. Jako „řešení“ se jim nabízí další konzumně jednostranná východiska, jako jsou některé tzv. dietní nebo light produkty, které často jen svádí ke konzumaci ve větším množství. Nejnebezpečnější je ale oblíbené heslo reklamních kampaní: „Můžeš všechno, nemusíš nic.“

Spotřebitelé nejsou vedeni k tomu, aby brali v úvahu důsledky svého chování a možná rizika. Často jsou zaskočeni důsledky svého výběru nebo chování a hledají stejně přímočarou metodu „nápravy“. Některé reklamy navíc vybízí k vyloženě rizikovým a dlouhodobě neudržitelným dietním praktikám.

Zdravý jídelníček, zdravý životní styl, to je otázka přiměřenosti, která se v komerčně zaměřené reklamě často vytrácí. Z hlediska rozvoje PPP (porucha příjmu potravy) je velmi nebezpečný také přílišný, jednostranný důraz reklamy a jejích protagonistů na výkon a úspěch za každou cenu. Samostatnou kapitolou z hlediska vztahu PPP a reklamy je i otázka prezentovaného standardu zdraví a krásy, který je rovněž zavádějící a pro většinu populace, na kterou je reklama cílena, nedostupný.

Stížnost může podat kdokoliv

Stížnost na jakoukoliv reklamu, třeba jen reklamní leták ve schránce, může podat kdokoliv. Lidé si nejčastěji stěžují na televizní reklamy. Kvůli klamavé reklamě jim vadí i letáky. Rada pro reklamu loni uznala 19 stížností firem či soukromých osob na nejrůznější reklamy. Je to nejvíc za dobu její existence. Svou roli hraje i tvrdší konkurence.

A jeden z etických kodexů zní: Reklama nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob, nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí.

O kampani proti hubnoucím modelkám jste se mohli dočíst v článku Vyzábliny, ven z módního mola!

Věříte i vy, že reklama má na sklon k anorexii významný vliv?
 

Reklama