Ačkoli se zrak miminka vyvíjí už od čtvrtého týdne těhotenství, nemůže se ještě několik let po porodu rovnat ostrosti vidění dospělého. Den ode dne se ale zlepšuje. Největším vývojem přitom prochází v prvním roce života.

Věděli jste?
Zrak je jedním z našich nejdůležitějších smyslů. Přináší nám zhruba tři čtvrtiny všech vjemů a informací.

Novorozenec

Jakmile se miminko narodí, rozhodně není slepé. Vidí, i když velmi špatně a ještě ne barevně. Rozeznává hlavně světlo a tmu. „Jeho zrak je velmi špatný, oči se pohybují nepravidelně, bezcílně a trhaně,“ vysvětluje MUDr. Věra Kalandrová, primářka z brněnské Oční kliniky NeoVize. Už během pár dnů se ale schopnost vidět zlepší natolik, že se novorozenec nejen otáčí za světlem, ale dokonce je schopen v rámci svých možností zaostřovat na tváře a sledovat grimasy. Ovšem jen na vzdálenost do zhruba 30 centimetrů. S narůstajícím odstupem je obraz o to více rozmazaný. Je také schopno na velmi krátkou dobu zafixovat velký předmět ve své zorné linii. Ale pohyb očí je pouze horizontální a fixace monokulární, tedy střídavě jedním a druhým okem. Podtrženo a sečteno, novorozenec vidí přibližně desetinu toho co dospělý.

miminko.jpg

Druhý měsíc

Sledovat výrazné a barevné předměty začíná miminko po prvním měsíci života. Jeho barvocit se už totiž výrazně zlepšil, stejně tak jako schopnost nějaký předmět či zdroj světla zafixovat. Vidí už předměty vzdálené až půl metrů. Pohyby jeho očí se stávají plynulejšími a v této době se taktéž rozvíjí tzv. binokulární fixační reflex, tedy souhra obou očí.

Třetí měsíc

Objevuje se akomodace oka, což znamená, že oko zaostřuje na různě vzdálené předměty. Kojenec je tak schopen zpozorovat i menší předmět, a to i pod úhlem 180 stupňů. Oko také začíná být schopno vertikálních pohybů.

Čtvrtý měsíc

U dítěte se začíná objevovat takzvaný optikofaciální reflex. To znamená, že náhlé přiblížení ruky před oči dítěte vyvolá obranné sevření víček. Zvládne sledovat a zafixovat předmět pomalu se mu pohybující před očima, které je schopno stočit společně dovnitř. Zároveň očima vyhledává zdroj zvuku tak, že za ním otáčí hlavu. Matčin obličej už bezpečně odliší od cizího.

miminko3.jpg

Pátý měsíc

Miminko už za předměty nemusí otáčet hlavu, začíná být schopno sledovat je pouze očima. Sledovat dokáže už i rychleji se pohybující předměty.

Pozor! Některé děti mohou šilhat, což je způsobeno nevyzrálou koordinací okohybných svalů. Proto je až do šesti měsíců občasné šilhání považováno za normální.

Šestý až osmý měsíc

V šestém měsíci už je ukončen vývoj žluté skvrny (makuly) na oční sítnici. Obraz, na který se zpříma díváme, se promítá právě sem. Zároveň se v šestém měsíci vyvíjí také reflex fúze, který spojuje obrazy z pravého a levého oka v jeden smys­lový vjem v centrálním nervovém systému. Miminko už vidí trojrozměrně a je schopno vnímat reálnou vzdálenost.

miminko2.jpg

Devátý měsíc

Upevňují se binokulární reflexy, tedy schopnost dívat se oběma očima. Vyvíjí se také hloubkové a prostorové vidění.

Jeden rok až tři roky

Během prvního roku sice došlo k obrovskému skoku ve vývoji zraku dítěte, ale ten zdaleka ještě není u konce. V období od jednoho do tří let se zrak stále zdokonaluje. Dítě sleduje i velmi drobné předměty, rozpoznává rozdíly a podobnosti. V tomto věku také dochází k odhalení různých poruch vidění, například tupozrakosti. Nejen tu je třeba léčit co nejdříve.

Tři roky až šest let

Schopnost vidět oběma očima se upevňuje kolem třetího roku věku. V té době je také skoro ve finále vývoj ostrosti vidění. Definitivně ukončen je ale ještě o pár let později, tedy v pěti až šesti letech. Do školy tak nastupuje dítě s plně funkčním zrakem.

Zdroj foto: Shutterstock

Čtěte také:

Uložit