zub

Zubní kaz patří spolu s chronickým zánětem dásní k nejčastějším onemocněním v dutině ústní a je tedy nejběžnějším protivníkem, s nímž se musí potýkat jak zubní lékař, tak i pacient. Ač se během staletí technologie i technika opracování zubu a vyplnění vzniklé kavity zcela zásadně vyvinula od vtepávání zlatých plíšků až po dnešní vysoce estetické a také vysoce přesné celokeramické výplně, princip ošetření zubního kazu zůstává již od starověku prakticky tentýž - odstranění poškozených a infikovaných tvrdých zubních tkání a jejich náhrada výplní. Pomineme-li to, že i při aplikaci lokální anestezie může být pro řadu lidí ošetření kazu vrtáním nepříjemné, zubní lékař se při odstraňování zubního kazu ale bohužel nevyhne (kvůli velikosti nástrojů i nutnosti vytvořit podmínky k tomu, aby mohl správně aplikovat výplňový materiál) amputaci také malé části zdravých zubních tkání.

Existuje ale bezbolestné a maximálně šetrná alternativa - je jí ošetření zubního kazu ozónem, který je aplikován přímo na postižený zub, kde díky svým dezinfekčním účinkům dokáže během krátké chvíle (řádově desítek sekund) zlikvidovat prakticky veškeré bakterie - tedy vlastní původce zubního kazu. Ošetření je rychlé, naprosto bezbolestné, což je velmi důležité při ošetření dětí. Především je to ale ošetření příčinné, neodstraňujeme při něm tedy následek, ale vlastní příčinu vzniku zubního kazu. Přestože ošetření zubního kazu ozónem patří mezi ty nejmodernější postupy ve stomatologii, je ozón lékařům znám již od devatenáctého století, a v zubním lékařství se objevuje ozón již v roce 1930, kdy německý dentista E.A. Fisch experimentoval s použitím ozónizované vody k výplachům úst. Až 21.století ale přineslo možnosti, jak aplikovat ozón přímo na povrch zubu v takových koncentraci, aby byl schopen zabít veškeré bakterie a přitom se jím pacient ani lékař neotrávili.

Přístroj HealOzone rozkládá pomocí vysokého napětí upravený okolní vzduch a vzniklý ozón o vysoké koncentraci je pak pomocí násadce s těsnící silikonovou kapničkou aplikován přímo na povrch zubu. Aby nedošlo k úniku tohoto plynu, který je v takto vysoké koncentraci toxický, je těsnost silikonové kapničky zajištěna vývěvou, která vytváří v celém systému podtlak, a dále kontrolována tlakovými senzory. Při zjištění jakékoliv netěsnosti přístroj okamžitě přeruší ošetřovací sekvenci, popřípadě ani nezačne samotná produkce ozónu. Po ukončení aplikace ozónu, který se v prostoru kapny vymění asi 100x za vteřinu, dochází v ozónové neutralizátoru k jeho zpětnému rozkladu na neškodný kyslík.

V terapii zubního kazu ale nemá ozón žádný reparativní efekt, pochopitelně tedy neopraví již poškozené zubní tkáně, jeho princip ale spočívá v usmrcení kariogenních mikroorganismů a zvrácení poměru sil ve prospěch přirozených remineralizačních procesů, které mohou vznikající kaz zastavit. Mohlo by se tedy zdát, že aplikace ozónu má smysl jen v terapii počínajících sklovinných kazů. Použití ozónu má ale dle mnohých studií význam i při dezinfekci kavit před zhotovením výplní, před pečetěním zubů s hlubokými a špatně čistitelnými mezihrbolkovými rýhami či při ošetření kořenových kanálků. Lze jej ale využít i k dezinfekci zubů po nabroušení na korunky, při ošetřování oparů nebo špatně se hojících ran po extrakcích zubů - zkrátka všude, kde můžeme s výhodou využít jeho silný dezinfekční účinek.

Léčba zubního kazu ozónem, to pochopitelně ale není jen samotná aplikace ozónu. Nejprve je samozřejmě nutná diagnostika kazu, při níž většina postupů počítá s využitím laserového diagnostického přístroje DIAGNOdent. Jeho použití je výhodné nejen proto, že dokáže odhalit počínající, klinicky a někdy i rentgenologicky těžko rozpoznatelné kariézní léze (na jejichž léčbu by měl být HealOzone zaměřen především), ale také z důvodu přesného stanovení rozsahu kazu. Podle číselného výstupu (odpovídajícího předpokládanému rozsahu kazu) je pak možné určit dobu aplikace ozónu, popřípadě počet sezení.

Ozón ale není všelék a po ošetření je samozřejmě také nutná další domácí péče, která zvyšuje účinnost znovuobnovení skloviny a tedy i výsledek vlastního ošetření. Pacient by měl dodržovat pečlivou ústní hygienu doplněnou o zubní pasty a ústní vody se zvýšeným obsahem fluoridů a měl by se také snažit vyhýbat potravinám urychlujícím tvorbu kazu (tedy především těm s vyšším obsahem cukru).

Terapie zubního kazu ozónem se zdá být slibným krokem správným směrem. Moderní stomatologie se snaží kazu zabránit, nebo jej zachytit v tak časných stádiích, aby nemusel zub vůbec být preparován. A pokud se ani to nezdaří, tak preparovat s co nejmenším zásahem do zdravých tkání. A v této snaze by měl být HealOzone velmi nápomocen - je rychlý, tichý a především bezbolestný a v ideálním případě (tedy při zachycení počínajícího kazu) se zdá být schopen zabránit vzniku kazu a tedy i nutnosti budoucí preparace zhotovení výplně.

Ozón je trojmocná aktivní forma kyslíku o molekulové hmotnosti 48. Vzniká ionizací kyslíku, kdy rozkladem molekuly O2 za vzniku dvou vysoce reaktivních atomů kyslíku, které se okamžitě spojují s další molekulou kyslíku za vzniku ozónu, O3. Ozón patří k nejsilnějším oxidačním činidlům a jako takový je také značně toxický. Ve vyšších koncentracích účinně působí proti bakteriím, virům i houbám a jejich sporám.

MUDr. Vladislav Růžička
ERPET MEDICAL CENTRUM
http://www.erpetmedical.cz/
Zubní klinika, stomatologická ordinace Praha

Reklama