„Já doufám, že se zapojí i novináři, kteří dnes dorazili. Protože kdybych se doslechl, na co peníze putují, tak už jen kvůli Karlovi rád něco přihodím,“ řekl autor muzikálu Sagvan Tofi na tiskové konferenci v Hudebním divadle Karlín. Výtěžek muzikálu, včetně částí či celých honorářů účinkujících, kteří se připojí, ředitel divadla Egon Kulhánek přislíbil výzkumnému pracovišti profesora MUDr. Marka Trněného, tedy 1. interní klinice a hematologii Všeobecné fakultní nemocnice vedené přednostou Onkologické kliniky profesorem MUDr. Lubošem Petruželkou.


Toto oddělení a výzkumný tým má za sebou mimořádné úspěchy ve výzkumu a léčbě onkologických onemocnění. Jejich aktuálním cílem jsou takzvaná sekundární onkologická onemocnění, jež se objevují jako recidiva po předchozí úspěšné léčbě primárních onkologických onemocnění. Pracoviště se také zabývá psychologickým vlivem prostředí a vnitřního psychického nastavení pacientů na úspěšnost a efektivitu léčby. Tým odborníků onkologické hematologie VFN mimo jiné spolupracoval na léčbě kulturního doyena Karla Gotta.


Zároveň bude zřízen bankovní účet pro účely veřejné sbírky, na nějž budou moci dle svého uvážení přispět i alternující herci a herci dalších uváděných děl, včetně zaměstnanců a externistů s Hudebním divadlem Karlín spolupracujících.

Benefiční přestavení Čas růží se uskuteční dne 20. února 2020 a záštitu nad ním převzala autorka této myšlenky, radní pro kulturu hlavního města Prahy Hana Třeštíková.

Reklama