Prohloubení znalostí a dovedností z oboru, kterému se profesně věnujete nebo vás zajímá, navázání nových kontaktů, čas strávený s podobně naladěnými lidmi, výměna důležitých zkušeností. To vše získáte během studia MBA programů.

Díky flexibilnímu uspořádání výuky se nemusíte bát, že bude ohroženo plnění vašich každodenních pracovních povinností, čas strávený s rodinou a přáteli či provozování koníčků.

Zaměstnavatel nebo vy sami, pokud pracujete ve vlastní firmě, jistě oceníte praktické znalosti a dovednosti, které jsou stavebním kamenem všech manažerských programů. Místo jednostranného výkladu vás čeká přínosná debata se špičkovými lektory a dalšími studenty. 

tab

Časově flexibilní studium si přizpůsobíte podle sebe

Titul MBA mohou získat jak vysokoškoláci, tak lidé, kteří prošli pouze maturitními obory. Jelikož je pro manažerské studium důležitá již jistá praxe, znalosti se během něj prohlubují, rozhodne se pro něj spíše člověk, který se v byznysu pohybuje a podstatnou část svého života tráví v práci. Cambridge Business School toto reflektuje – část výuky probíhá online, nepovinná, ale velmi přínosná jsou čtyři sobotní celodenní setkání. Řádná doba studia je jeden rok.

Na podobě studentské sekce se významně podílí špičkoví lektoři, kteří na sobotních schůzkách přednášejí, zároveň jsou připraveni reagovat na případné dotazy studentů. Komunikovat mezi sebou mohou i jednotliví spolužáci. Návštěvy oline rozhraní si organizují studující sami, termíny setkání jsou oznámeny s velkým časovým předstihem. Absolvovat toto vzdělávání tak mohou i velmi vytížení zájemci. 

A proč zrovna MBA?

Cambridge Business School nabízí 13 MBA oborů, z nichž lze jeden studovat výhradně online, jeden obor LL.M a jeden BBA. Své úspěšné absolventy si našel například Strategický management, Personální management, Mezinárodní vztahy a evropská studia, Marketing a Public Relations nebo Finanční management a účetnictví.

Nabídka je bohatá a pokrývá širokou škálu oblastí ze světa byznysu, práva, marketingu či státní správy. Jak již bylo nastíněno výše, získáte cenné zkušenosti – budete se učit od těch nejlepších, setkáte se zajímavými osobnostmi, navážete nové kontakty, jak pracovní, tak přátelské a hlavně zvýšíte svou cenu na trhu práce, obohatíte se o nové poznatky.