vys.jpg
Za technologickým řešením stojí XLAB Realtime ve spolupráci s Výstavištěm Praha. Prostory nejen Průmyslového paláce, ale i celého Výstaviště nabízí pořadate-lům možnost hybridních konferencí, veletrhů či jiných eventů, a v jeden moment oslovit až tisíc ná-vštěvníků přímo na místě a celý svět pak online. Díky špičkovým technologiím se můžete ocitnout třeba na jedné z prvních výstav v 19. století, na pláži nebo v kosmu, holograficky vám pak firma XLAB Realtime ztvární třeba Františka Křižíka nebo vaše druhé já. Eventy a konference v hybridním prove-dení nabídne prakticky jakákoli budova v areálu Výstaviště, a to vše při dodržení všech současných bezpečnostních a hygienických standardů.

Výstaviště Praha oslavilo 15. května 130 let, kdy se započala psát historie oblíbeného místa pro kulturu, relax, setkávání lidí z celého světa, ale zejména Pražanů a výletníků z celé České republiky, stejně jako místa, které se stalo synonymem pro výstavy a veletrhy, dnes i muzikály, a zejména prostoru pro spo-lečné kulturní, gurmánské nebo sportovní zážitky na čerstvém vzduchu.

Jedním z hlavních dárků, které si k výročí Výstaviště naděluje, je otevření Expolabu – místa pro pořá-dání akcí širokého spektra s oslovením klientů či diváků jak na místě, tak online kdekoli ve světě. Uni-kum Expolabu spočívá jak v zázemí a rozsáhlých zkušenostech technologického dodavatele XLAB Real-time, tak v umístění na holešovickém Výstavišti. Expolab lze využít v podstatě v kterékoli budově areálu určené pro eventy, a to i ve venkovních prostorách.

„Letos slavíme 130 let od doby, kdy Výstaviště Praha otevřelo poprvé své brány v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891. Od té doby procházel areál neustálými proměnami s každou další výstavou a akcí, proto dnes, když cokoli budujeme či revitalizujeme, díváme se zejména dopředu a jen v některých speciálních případech se necháváme spíše inspirovat historií. Výstaviště je místo v pohybu a nikdy vlastně nemělo jeden historický ráz. Nynější podoba se nese už spíše ve znamení let nedávných, roku 1991, a samozře-jmě doby současné,“ komentuje výročí Výstaviště Praha Tomáš Hübl, předseda představenstva Výsta-viště Praha.
vys1.jpg

Budoucnost eventů je hybridní

„V důsledku pandemie prochází celosvětový byznys velkou proměnou a řada věcí se přesunula již pevně do online světa. I my si uvědomujeme, že musíme včas reagovat na požadavky trhu a nabídnout zábavu i zázemí pro byznys nejen na místě, ale i online. Proto jsem rád za úzkou spolupráci s firmou XLAB Re-altime, se kterou nyní společně představujeme Expolab. Tato novinka, se kterou přicházíme v čase po-stupného rozvolnění, nabídne tři základní parametry dnešní doby – špičkové technologické zázemí, uni-kátní prostory svou rozmanitostí a rozsahem, tedy možnost oslovení zákazníka na místě ve velkém po-čtu a nekonečně online, a v neposlední řadě servis v oblasti bezpečnosti a hygieny,“ dodává Tomáš Hübl.

„Expolab je koncept založený na synergii multifunkční lokality, tradice a technologie,“ říká Jindřich Trapl, CEO XLAB Realtime, tech-art agentury, která přenáší pokročilé technologie vizuálních show te-levizní kvality do firemního prostředí. V Expolabu má XLAB Realtime na starosti komplexní technolo-gický servis včetně kreativního řešení akce. „Nejde o samotné technologie, ale jejich kreativní využití. XLAB Realtime přináší do Expolabu multimediální design, pohybovou grafiku, speciální efekty a inter-aktivitu,“ doplňuje Jindřich Trapl.

Konkrétní řešení:

Virtuální prostředí
Přednášející se mohou připojit z celého světa. Pokud mají k dispozici studio se zeleným plátnem (které jim případně XLAB Realtime posílá v balíčku se vší potřebnou technikou), pro diváka se zobrazí ve vý-sledném obraze spolu s moderátorem nebo ostatními diskutujícími, bok po boku, aniž by se kdy osobně potkali.

Díky unikátnímu dashboardu vyvinutému na míru takovým přenosům jsou propojeni všichni spíkři i sledující. Spíkři zároveň vidí všechna relevantní data.

Součástí přenosu mohou být interaktivní prvky jako chaty, ankety, kvízy a videa. Networkingové lobby nebo různé teambuildingové místnosti / aktivity umožní nahradit klasický kontakt během přestávek.

Dynamické prostředí
- neboli stage design – pomáhá vytvořit originální prostor a hloubku bez nutnosti vytvářet na míru nové dekorace. Zároveň se díky němu dostanou na jedno pódium jak přítomní hosté a moderátoři, tak spíkři přenášení přes internet.

Videomapping
Videomapping známý v Česku především z exteriérů se dá využít i v interiérech a upravit prostor na míru danému eventu. Pomocí výkonných projektorů, střídáním tmy, šera a světla lze zakřivit a zdůraz-nit jakýkoliv tvar, linii a vytvořit iluzi zcela odlišného prostoru.

Digital copy (twin)
Ve spolupráci s dceřinou společností Evoke dokáže XLAB Realtime zhmotnit i neexistující postavy –historické osobnosti anebo například maskoty, pro které nebudete potřebovat ani plyšový oblek.

Holografický přenos
Spíkři, moderátoři i účastníci konference nemusí být na jednom místě, a přesto mohou pro diváka vy-stupovat na jednom podiu. V tomto případě můžeme přenést každého, kdo sedí nebo stojí před green screenem do reálně působícího studia vedle někoho, kde je obdobně přenesen odjinud. U jednoho stolu se tak mohou sejít účastníci z různých kontinentů, aniž by si kdy osobně podali ruce.

Expolab, tedy hybridní eventy, spojují prvky z live a virtuálních eventů a jsou v současné době jedním z nejlepších možných řešení hygienické situace. Nicméně i do budoucna jsou ekonomicky a ekologicky výhodnějším řešením, upozorňuje Jindřich Trapl. „Nyní se situace uvolňuje, ale ke konferencím, kam se budou slétat tisícovky hostů z celého světa, se už zřejmě nevrátíme. Eventový svět se přizpůsobí. V XLAB Realtime budoucnost vidíme v hybridních eventech. Ušetříme čas vystupujících, nebudeme muset tolik létat. Eventy navíc už umíme udělat tak interaktivní, aby jim nechyběla ani potřebná networkingová a teambuildingová část,“ uzavírá Jindřich Trapl, CEO XLAB Realtime.

Foto: vystavistepraha.eu

Více na www.expolab.cz nebo www.navystavisti.cz

Reklama