O nadměrném cholesterolu a jeho škodlivém vlivu na srdce a cévy dnes slyšíme na každém kroku. Proč ale někdo vysokou hladinu této látky má a jiný ne?

Nemoci obecně označované jako „vysoký cholesterol“ se rozdělují podle příčiny na primární a sekundární.

cholesterol

V hlavní roli geny

Primární poruchy lipidového metabolismu jsou geneticky podmíněné. Podle odborníků má většina nemocných s vysokým cholesterolem pravděpodobně právě tuto formu. Tito lidé mají vyšší riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění (nebezpečí vzniku ischemické choroby srdeční je u lidí s neléčenou familiární hypercholesterolemií oproti ostatní populaci až dvacetinásobně vyšší), proto je u nich zapotřebí intenzivnější a celoživotní terapie. I cílové hodnoty lipidového profilu (tedy konečné hladiny jednotlivých parametrů) jsou pro ně přísnější než pro ostatní populaci. Mezi choroby, které patří do této kategorie, se řadí:

Vinou jiné choroby

Sekundární poruchy lipidového metabolismu jsou způsobeny jinou nemocí (například sníženou funkci štítné žlázy, nediagnostikovanou cukrovkou i obezitou) nebo nezdravým životním stylem. Bývají snáze léčitelné, a pokud je odstraněna vyvolávající příčina, často mizí i vysoké hodnoty cholesterolu či tuků v krvi.

Údaje z krve

Dále je možné tyto choroby dělit podle toho, zda je v krvi zvýšen LDL-cholesterol, triacylglyceroly nebo obojí.

1. Hypercholesterolemie. U těchto onemocnění je v krvi zvýšena hladina LDL-cholesterolu, ale triacylglyceroly jsou normální. Do této kategorie řadíme:

  • familiární hypercholesterolemii,
  • polygenní hypercholesterolemii,
  • sekundární cholesterolemii.

2. Kombinovaná hyperlipidemie. V krvi je v těchto případech vyšší jak hladina LDL-cholesterolu, tak i triacylglyceroly. Mezi tato onemocnění patří:

  • familiární kombinovaná hyperlipidemie,
  • sekundární kombinovaná hyperlipidemie.

3. Hypertriacylglycerolemie. V tomto případě je hladina LDL normální, zvýšena je pouze hladina LDL-cholesterolu. K těmto nemocem řadíme:

  • familiární hypertriacylglycerolemii,
  • familiární hyperlipoproteinemii typu I,
  • sekundární hypertriacylglycerolemii.

Zdroj: www.ulekare.cz

Reklama