Chcete vědět, jak jste odpovídaly v anketě na téma „Elektrická energie“, kterou jsme na Žena-in.cz uspořádali začátkem letošního roku? Ptali jsme se vás tehdy například, co vás napadá při vyřčení slova „elektrická energie“, o čem byste se na Žena-in.cz rády dočetly ve spojení s energetikou nebo jestli byste jely na exkurzi do elektrárny. 

 

Z vašich odpovědí například vyplynulo, že když se řekne „elektrická energie“, jako první vás napadne společnost ČEZ (tuto odpověď uvedlo 29 % čtenářek). Jako druhá vás napadne elektrárna (26 %) a jako třetí domácí elektrický spotřebič (21 %).

 

Anketa dále ukázala, že vás velmi zajímá téma úspor energie (67 % čtenářek), ale i téma energetiky a životního prostředí (17 %). Pět procent čtenářek Žena-in.cz v anketě odpovědělo, že by se rády dočetly něco o informačních střediscích elektráren, případně že by se seznámily s historií vědy a techniky. 

Více než 66 % účastnic ankety uvedlo, že by jely na exkurzi do elektrárny.

 

(Tento poslední údaj nás také přivedl na myšlenku uspořádat výlet do přírody v okolí Elektrárny Temelín včetně exkurze do jejího informačního střediska.) Ankety se zúčastnilo 1 039 čtenářek Žena-in.cz

Reklama