Za jednu z nejlepších forem prevence onemocnění považuje očkování i mnoho z vás, našich čtenářů, kteří jste odpovídali na otázky v anketě věnované očkování. Co z vašich odpovědí vyplynulo?

Výběr i z nepovinných vakcín
Až na několik jednotlivců se necháváte všichni očkovat, více jak polovina z vás si navíc vybírá i v rámci nabídky nepovinného očkování. Na poli dobrovolného očkování volíte nejčastěji vakcíny proti klíšťové encefalitidě, žloutence typu A a B, chřipce a proti pneumokokovým nákazám. Čtvrtina z vás se rovněž nechává očkovat před dovolenou a cestou do cizích zemí – vakcínami doporučenými pro danou turistickou oblast.

Důvody k očkování
Dovolenou jste shodně uvedli i jako jeden z motivů, na základě kterého se rozhodujete, zda se nechat naočkovat nepovinnými vakcínami. Polovina z vás se očkuje pouze při cestě do exotických zemí. 40 % z vás si však zjišťuje, zda hrozí nějaké riziko i v evropských zemích. Vedle přípravy na cesty je pro vás důležité blížící se období zvýšeného rizika nákazy (například respiračních onemocnění). Vyrovnaný počet vašich hlasů dostala ale i volba, kdy se očkujete v rámci prevence, nezávisle na mimořádných situacích a obdobích. Stejně důležité pro vás je i doporučení lékaře. Rada a doporučení lékaře jsou pro vás velmi významné, téměř tři čtvrtiny z vás uvádí lékaře jako nejdůležitější zdroj informací při rozhodování, zda se očkovat, či neočkovat.

Více než polovina z vás nemá naštěstí osobní zkušenost s proděláním nemoci, proti které se lze očkovat. Kvůli obávám z nemoci a jejích následků, jste se rozhodli pro prevenci v podobě očkování. Nebezpečí, která onemocnění přinášejí, včetně možných následků nemoci jsou nejčastějším faktorem, který při rozhodování o očkování zvažujete. Dále je pro vás zásadní bezpečnost vakcín. Ve vašich odpovědích se rovněž často objevoval zdravotní stav.

Očkování dětí
Polovina z vás, kteří jste do ankety zapojili, je rodiči malých dětí. Jak vnímáte očkování svých ratolestí? Pouze několik málo z vás (2,3 %) své děti neočkuje vůbec nebo podle individuálního očkovacího plánu. Drtivá většina z vás postupuje dle doporučení očkovacího kalendáře, více než polovina přitom očkuje i nepovinnými vakcínami. Mezi nimi ve velké míře převládají vakcíny proti pneumokokovým onemocněním (59 %), klíšťová encefalitida (48 %), rotavirové nákazy (37 %) a očkování proti meningokokovým infekcím (31 %).

Děkujeme všem, kteří se do ankety zapojili. Počet účastníků i výsledky naznačují, že očkování je téma, které vás zajímá. Velice rádi se jím proto budeme nadále zabývat a připravíme několik dalších článků a rozhovorů s odborníky z řad lékařů.

Reklama