Připravujeme sérii článků, které se pokusí nejasnosti kolem očkování rozklíčovat. Co si o očkování myslíte vy?
5e84581a01ce3obrazek.png
Foto: Shutterstock

Jak dopadla anketa?
Začínáme výsledky březnové čtenářské ankety. Jejím cílem bylo zjistit, co si o různých aspektech očkování myslíte, zda se obáváte přenosu infekcí v rodině nebo například zda a jak očkujete své děti. Drtivá většina z vás má v očkování důvěru a neobává se očkovat své děti. Téměř polovina z vás nemá o očkování žádné pochybnosti, podobně velká část očkování sice důvěřuje, ale na mysli jim v souvislosti s očkováním vyvstávají nezodpovězené otázky. Otazníky se točí zejména kolem množství vakcín aplikovaných v krátké době, bezpečnosti očkování nebo faktu, že o očkování nacházejí protichůdné argumenty.

Anketa potvrzuje důvěru v odborníky
Zdrojů, ze kterých lze čerpat poznatky o očkování, je nepřeberné množství. Slýcháme rady a zkušenosti našich nejbližších, inspirují nás názory z diskuzí, obklopují nás informace z médií. Podle výsledků ankety jsou však pro vás nejdůvěryhodnějším zdrojem informací lékaři – pediatři i odborníci dalších medicínských specializací. Důvěřuje jim téměř 96 % z vás.

Důvěra v odborníky se projevuje i u volby očkování dětí: odborníci jsou těmi, kdo sestavuje očkovací kalendář tak, aby očkování bylo co nejúčinnější, nejbezpečnější a chránilo co nejvíce dětí co nejdříve. Podle očkovacího kalendáře očkuje děti 98 % z vás. Řada z vás očkuje všemi vakcínami z očkovacího kalendáře, tedy povinnými i dobrovolnými. Více než třetina však volí pouze vakcíny povinné.

Rady odborníků si berete k srdci i v případě výjezdu do zahraničí. Před minulými dovolenými konzultovala očkování svých dětí na cesty více než polovina z vás. Téměř čtvrtina využila poradenství v očkovacím centru.

Obava z infekcí
Nedávné případy ukázaly, že infekce, které byly v minulosti potlačeny očkováním, jako třeba černý kašel nebo spalničky, se mohou vrátit. Přesvědčení, že se jedná o závažná onemocnění, a určitou obavu z jejich návratu má 58 % z vás. Zbytek pak jejich případný návrat neznepokojuje nebo si nemyslí, že se jedná o onemocnění natolik závažná. Podobné rozdělení názorů panuje i na poli přenosu infekcí mezi staršími a mladšími sourozenci. Polovina z těch, kterých by se taková situace mohla týkat, se neobává že starší sourozenec přinese ze školky/školy infekci, proti které není mladší sourozenec očkovaný. Druhá polovina má názor opačný.

Infekce se nemusí přenášet teoreticky jen mezi sourozenci. Ve velkém riziku jsou i prarodiče v seniorním věku. Tuto skutečnost si uvědomují dvě třetiny z vás. Ostatní věří, že se prarodiče buď nakazit nemohou, nebo že pro ně tyto infekce nejsou příliš závažné.

Zajímalo nás i to, jak chráníte očkováním sebe v době těhotenství. O očkování proti chřipce uvažovala v těhotenství ani ne šestina z vás. Proti černému kašli je to ještě méně – necelých 8 % dotázaných maminek. Názor, že očkování v těhotenství není bezpečné, zastává 80 % z vás.

Očkováním se budeme zabývat i v následujících článcích. Budeme se snažit

dotknout výše zmíněných témat.

Pokud je něco dalšího, co vás o očkování zajímá, dejte nám v komentářích vědět.

Reklama