Česká republika je dlouhodobě na první příčce v EU v počtu nakažených klíšťovou encefalitidou. V minulém roce bylo v ČR zaznamenáno 410 případů nakažení touto nemocí a jeden člověk dokonce tomuto onemocnění podlehl. Situaci v regionech komentuje doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., odborný garant center očkování a cestovní medicíny, člen Evropské pracovní skupiny pro klíšťovou encefalitidu a prezident Koalice pro podporu očkování.

klíště

„Tradičním místem s nejvyšším počtem ohnisek klíšťové encefalitidy a tím pádem i s nejvyšším výskytem této nemoci zůstává Jihočeský kraj. I když je zde proočkovanost proti klíšťové encefalitidě nejvyšší ze všech regionů ČR, pořád není na dostatečně vysoké úrovni. V přilehlém Rakousku počet očkovaných násobně vyšší a výskyt případů je proto na druhé straně hranice mnohem menší. Z jihočeského regionu se vysoce endemické oblasti klíšťové encefalitidy rozšířily i do sousedních regionů – na Vysočinu a do Plzeňského kraje, kde je druhý resp. třetí nejvyšší výskyt případů v ČR. Směrem na sever se ohniska nákazy posunuly zejména směrem přes Středočeský kraj a Prahu až do Ústeckého kraje. V krajích Moravy a Slezska je výskyt klíšťové encefalitidy na počet obyvatel prakticky identický, dvojnásobkem nemocných oproti ostatním se však vymyká Olomoucký kraj, kde je nejhorší situace v jeho severní části. Světová zdravotnická organizace doporučuje při výskytu klíšťové encefalitidy nad 1 případ na 100.000 obyvatel očkování všech osob v riziku nákazy, to znamená všech obyvatel od 1 roku věku pohybujících se v přírodě. V ČR se v jednotlivých krajích pohybuje tento ukazatel od 2,3 do 10,1 a je tedy několikanásobně vyšší. Hlásí se přitom jen závažnější druhá fáze onemocnění, která nezřídka zanechává trvalé následky. Jedinou výjimkou byl v loňském roce Královohradecký kraj, který byl s incidencí 0,7/100.000 obyvatel těsně pod touto hranicí. Vzhledem k počasí lze v letošním roce očekávat oproti loňsku nárůst případů klíšťové encefalitidy, nejjistější specifickou ochranou je přitom výlučně včasné preventivní očkování, které je možné využít i v tomto ročním období“.

 
Počet hlášených onemocnění klíšťovou encefalitidou a nemocnost na 100 000 obyvatel
     
Kraj Počet případů celkem Nemocnost KE na 100 000 osob
Praha 33 2,6
Středočeský kraj 36 2,8
Jihočeský kraj 64 10,1
Plzeňský kraj 35 6,1
Karlovarský kraj 12 4,0
Ústecký kraj 39 4,7
Liberecký kraj 10 2,3
Královéhradecký kraj 4 0,7
Pardubický kraj 19 3,7
Kraj Vysočina 43 8,4
Jihomoravský kraj 31 2,7
Olomoucký kraj 35 5,5
Zlínský kraj 16 2,7
Moravskoslezský kraj 33 2,7
     

TEST: Co víte o klíšťatech?

Myslíte si, že si na Vás klíšťata nepřijdou? Vyzkoušejte náš test a uvidíte, jak jste informovaní.

1)      klíštěS infikovanými klíšťaty se může člověk setkat na celém území České republiky – i ve městských parcích.

2)      Proti klíšťové encefalitidě je možné se očkovat po celý rok.

3)      Klíště žije pouze v lese a skáče ze stromů.

4)      Po aplikaci repelentu jsem před klíštětem zcela v bezpečí.

5)      Na světlé oblečení klíšťata nejdou.

6)      Klíště jde pouze na člověka se sladkou krví.

7)      K přenosu nemocí dochází jen tehdy, pokud je klíště přisáté dlouhou dobu.

8)      Klíště odstraníme točením proti směru hodinových ručiček a je potřeba ho nejdříve udusit.

9)      Klíšťata jsou nebezpečná pouze v letních měsících.

10)   Při onemocnění klíšťovou encefalitidou nehrozí riziko úmrtí nebo závažných následků.

Pokud jste odpověděli „ANO“ u výroků  1 a 2 a „NE“ u výroků 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak si můžete zapsat za každý 1 bod.

03 body: Vaše znalosti o klíšťatech nejsou příliš velké. Doporučujeme doplnit si znalosti, neboť s klíšťaty se můžete v naší zemi setkat kdekoliv.  Jak se chránit naleznete například na webu www.pozorkliste.cz.

46 bodů:  Přestože o problematice klíšťat a nemocech, které přenášejí, nějaké znalosti máte, nejsou zcela kompletní. Jsou věci, které by Vás mohly překvapit!

710 bodů: Gratulujeme! V klíšťatech se opravdu vyznáte a pro své okolí jste ideálním zdrojem informací. Na vás si klíště jen tak nepřijde.

Zdroj: www.pozorkliste.cz

Reklama