Jakmile žena otěhotní, startuje maraton od lékaře k lékaři. A nezřídka po ní chtějí v ordinaci peníze. Na jaká vyšetření má vlastně budoucí maminka nárok ze zdravotního pojištění? Tady je jejich rychlý přehled.

Každá žena je ode dne zjištění těhotenství aktivně a dlouhodobě sledována u svého gynekologa. Tato péče je hrazena zdravotní pojišťovnou, ale její rozsah se liší podle zdravotních potřeb a rizik těhotné ženy.

„O míře rizika rozhoduje ošetřující lékař na základě anamnestických údajů a aktuálního klinického nálezu už při prvním vyšetření v těhotenské poradně,“ říká tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý s tím, že při každé návštěvě poradny lékař míru rizika znovu zvažuje.

tehotnadva

Těhotenství dle míry rizika

  • Těhotné s malým rizikem jsou pacientky bez rizikových faktorů v anamnéze, které mají v průběhu těhotenství normální výsledky všech klinických i laboratorních vyšetření. Chodí do poradny do 36. týdne gravidity v intervalu 4–6 týdnů (optimálně 1x měsíčně). Od 37. týdne do termínu porodu docházejí do poradny jedenkrát týdně.
  • Těhotné se středním rizikem mají anamnézu s rizikovými faktory a výsledky jejich vyšetření jsou sice normální, ale vyžadují opakování. Frekvence návštěv u lékaře je závislá na aktuálním vývoji jejich zdravotního stavu, stejně jako rozsah a frekvence laboratorních či konziliárních vyšetření.
  • Těhotné s vysokým rizikem mívají rizikové faktory v anamnéze a hlavně mají patologické klinické či laboratorní výsledky. Frekvence návštěv i rozsah vyšetření jsou zcela individuální a rozhoduje o nich ošetřující gynekolog podle charakteru a závažnosti klinického stavu těhotné.

Péče o těhotné ženy s malým rizikem

1) Péče o těhotnou začíná komplexním prenatálním vyšetřením, které má žena absolvovat do 14. týdne těhotenství. Jeho součástí je i vystavení těhotenské průkazky s podrobnou informací o dalším průběhu prenatální péče.

Lékař má ženě nabídnout screening nejčastějších vrozených vývojových vad plodu a poskytnout informace o jeho metodách i možnostech úhrady. Např. odborníky doporučovaný tzv. prvotrimestrální screening sice není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, ale většina pojišťoven na něj ženám přispívá.

2) Do 14. týdne má žena rovněž absolvovat laboratorní vyšetření (hlavně vyšetření krve včetně stanovení krevní skupiny a RhD, screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek, stanovení hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů, hladiny hemoglobinu, sérologické vyšetření HIV, HBsAg a protilátek proti syfilis, glykémie na lačno) a ultrazvukové vyšetření, při kterém se zjišťuje počet plodů a jejich vitalita.

3) Stejně důležité jsou také preventivní prohlídky u stomatologa. Na ně má žena nárok dvakrát v průběhu těhotenství. K těmto dvěma „těhotenským“ může ve stejném kalendářním roce absolvovat navíc jednu „běžnou“ preventivní zubní prohlídku.

4) Na preventivní prohlídku spojenou s EKG vyšetřením vás gynekolog pošle k praktickému lékaři.

5) Další ultrazvukové vyšetření následuje cca ve 20. a ve 30. týdnu těhotenství.

Při každé návštěvě gynekolog provádí:

  • vyšetření těhotné, sleduje známky vitality plodu
  • zjištění hmotnosti a krevního tlaku,
  • chemickou analýzu moči

tehotna

Zdroj foto: Shutterstock

6) Mezi 24. a 28. týdnem se provádí test na těhotenskou cukrovku neboli orální glukózo-toleranční test.

7) Laboratorní vyšetření se stanovením hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů a hladiny hemoglobinu se dělá ve 27. a 32. týdnu.

8) U RhD negativních žen se provádí tzv. RhD aloimunizace, a to ve 27. - 28. týdnu.

9) Ve 32. týdnu musíte na ultrazvuk, který odhalí růst plodu a uložení placenty.

10) Od 38. týdne až do termínu porodu čeká ženu 1x týdně kardiotokografický non-stres test, který zjišťuje srdeční akci plodu a děložní činnost.

„Ženy s rizikovým nebo tzv. patologickým těhotenstvím jsou samozřejmě sledovány podrobněji a častěji, přičemž veškerou lékařem indikovanou péči pojišťovna hradí,“ dodává Tichý.

Čtěte také:

Reklama