Slouží k hodnocení buněčných změn na děložním hrdle v rámci prevence nádorů.

Vyšetření děložního čípku, Papanicolaoův (Pap) test je součást gynekologického vyšetření. Slouží k hodnocení buněčných změn na děložním hrdle v rámci prevence nádorů. Novou metodu diagnostiky a prevence gynekologických nádorů pomocí hodnocení buněčných změn z vaginálních stěrů zavedl v roce 1928 do praxe řecký gynekolog George Nicholas Papanicolaou.

Vyšetření děložního čípku je velmi důležité

  • Kdy se vyšetření používá?

Vyšetření děložního čípku se používá k zachycení buněčných změn na jeho povrchu. Je součástí běžného gynekologického vyšetření. Každá žena by měla podstoupit preventivní gynekologickou prohlídku pravidelně alespoň jednou ročně. Pap test se provádí obvykle po zahájení pohlavního života a potom pravidelně celý život. Frekvence vyšetření se liší podle věku a přítomnosti rizikových faktorů. Test provádí gynekolog.

  • K čemu vyšetření slouží?

gynNávštěva u gynekologa v některých dívkách a žen stále ještě vyvolává odpor, strach a stud. Vyšetření je však velmi důležité. Pravidelné preventivní kontroly přispívají k udržení Vašeho zdraví Vyšetření umožní včas odhalit změny na Vašem děložním čípku. Záchyt nádorového bujení v jeho samotném počátku výrazně zvyšuje naději na jeho úplné vyléčení.

  • Co je k tomu potřeba?

Stěr z děložního hrdla se provádí vatovým tamponem. K hodnocení vzorku se je třeba podložní sklíčko, mikroskop a speciální barvivo.

  • Jaký je princip?

Pap test je cytologické vyšetření stěru z děložního čípku. Buňky z vatového tamponu se rozetřou na podložní sklíčko a obarví. Obarvené buňky kontroluje lékař pod mikroskopem.

  • Jak se na to připravit?

Příprava je stejná jako při běžné gynekologické prohlídce. Vyšetření se provádí mimo dobu menstruačního krvácení. 24 hodin před vyšetřením byste si neměla vyplachovat pochvu, používat tampony ani žádné vaginální léky. Je vhodné si na sebe obléct sukni nebo delší svetr. Volné dlouhé oblečení pomáhá překonat stud. Před vyšetřením je vhodné se vymočit.

  • Jak vyšetření probíhá?

Po odebrání anamnézy a běžném gynekologickém vyšetření v zrcadlech Vám bude lékař do pochvy zavádět postupně několik špejlí se smotkem vaty nebo speciální kartáčky. Provede stěry z děložního čípku a vstupu do děložního kanálu. Odběry v žádném případě nebolí. Trvají jen několik sekund.

  • Kdy bude výsledek?

Příprava a vyhodnocení cytologického vyšetření trvá asi 1 týden. Orientační mikroskopické vyšetření může lékař provést přímo v ordinaci.

  • Co vyšetření ukáže?

Za normálních okolností nevykazují buňky čípku žádné odchylky. Abnormální nález může ukázat neobvyklé tvary buněk a okrsky nadměrného množení. Z charakteru buněk může lékař určit typ a závažnost onemocnění.

Chodíte na pravidelné prohlídky? Mluvíte s gynekologem a hrozbě rakoviny děložního čípku?

Zdroj: www.delozni-cipek.cz, www.ulekare.cz