Před padesáti lety začaly výzkumy u tvrze v moravských Kralicích, kde byla utajená bratrská tiskárna, která se proslavila zejména Biblí kralickou, zvanou též kralická šesterka. Dnes stojí v Kralicích památník Bible kralické, jednoho z nejúžasnějších děl humanistické češtiny.

Vylíčit celý pohnutý osud Jednoty bratrské je úkol, na který nestačí celé knihy, natož jeden článek. Spokojme se tedy s tím, že se jednalo o reformovanou církev, která si mj. zakládala na vzdělanosti (odpusťte mi to zjednodušení). Její učení značně ovlivnily myšlenky Petra Chelčického. Jednota bratrská byla založena Bratrem Řehořem v Kunvaldu v severovýchodních Čechách v roce 1457.

Církev prosperovala, později se její centrum přesunulo na Moravu. Původní sídlo bratrské tiskárny leželo v od Kralic nepříliš vzdálených Ivančicích už od roku 1562. V Ivančicích bylo též bratrské gymnázium, které proslulo zejména za působení pozdějšího biskupa Jednoty, přerovského rodáka Jana Blahoslava. Ten mimo prvního sepsání českého teoretického spisu o hudbě s názvem Musica a vytvoření Evančického kancionálu, kam údajně složil několik písní, proslul především překladem Nového zákona do češtiny. Důležité bylo, že jej překládal z řečtiny a ne z latiny, tedy že se vracel k pramenům.

Blahoslavův překlad

Jeho překlad se po revizi stal předlohou pro kralické vydání. Zajímavé je, že první čtyři knihy ze šesti byly vytištěny v Ivančicích, ale tou dobou již natolik zhoustla atmosféra a pátrání jezuitského řádu po tiskárně bylo natolik dotěrné, že se bratři uchýlili pod ochranu Jana ze Žerotína, který jim nakonec propůjčil tvrz v Kralicích, kam tiskařské stroje přestěhovali a Bibli dokončili.

Bibli se říká také šesterka, a to proto, že měla šest dílů. Jako celek pak dodnes slouží jako doklad krásy a vyspělosti humanistické češtiny, která za dob národního obrození posloužila jako předloha pro spisovný jazyk český (odtud tolik anachronismů a nesoudržnost spisovné a obecné češtiny – vzor byl starý několik staletí).

Zajímavé je, že dokonce i tehdy se některé jazykové jevy v Bibli užité již nepoužívaly, ale Jan Blahoslav byl znám svou sveřepou pedantností a na svojí verzi tvrdě trval. I tak ale vzniklo dílo evropského významu, z něhož vychází i daleko novější ekumenický překlad Bible.

Na dvě stovky tisků

Bratrská tiskárna však netiskla jen Bibli. Za dobu svého skrytého trvání v ní vzniklo na 200 nejrůznějších publikací včetně prvního českého slabikáře! Mnoho z jejích děl patří k nejzdařilejším tiskařským počinům celého humanismu a tiskárna se neodmyslitelně zapsala do českého kulturního dědictví.

V Kralicích před několika dny oslavili jedno výročí. 1. srpna to bylo přesně 50 let ode dne, kdy začaly v Kralicích výzkumy, které vynesly na denní světlo desítky artefaktů náležejících k bratrské tiskárně.

Kralice leží kousek od Náměště nad Oslavou, kde je krásný zámek, o kterém si něco povíme zase někdy příště. Přímo se nabízí spojit návštěvu zámku a Památníku Bible kralické – obojí k sobě tak nějak patří a oba objekty skrývají kus skládanky k tomu, kdo vlastně jsme a odkud kráčíme.

Více informací včetně otevírací doby naleznete na stránkách památníku ZDE.
Blog Šumaře je TADY.

Reklama