Astrologie pracuje se čtyřmi živly a každý přísluší konkrétnímu znamení zvěrokruhu. Oheň vládne Beranům, Lvům a Střelcům, země Býkům, Pannám a Kozorohům, vzduch Blížencům, Váhám a Vodnářům a voda Rakům, Štírům a Rybám. Vědět, který prvek vládne vašemu znamení, může pomoci pochopit vlastní povahu (a přiblížit se druhým), stejně jako poskytnout přehled o tom, s kým si pravděpodobně budete nejlépe rozumět.

fla.jpg
Foto: Shutterstock

Každá civilizace má svou astrologii. Ta vůbec nejstarší pochází s největší pravděpodobností z Číny a její základy byly položeny v čínských klášterech v dobách před cca pěti tisíci lety. Na rozdíl od západní astrologie, která pracuje s pohybem Slunce, ta čínská souvisí s pohybem Měsíce. První lunární kalendář byl vytvořen v roce 2637 př.n.l. Každému roku v tomto kalendáři je přiřazeno jedno z 12 znamení čínského zvěrokruhu (myš, buvol, tygr, králík, drak, had, kůň, ovce, opice, kohout, pes a vepř), které se navíc kombinují s ještě pětiletou periodou, v níže se prostřídá 5 elementů: kov, voda, dřevo, oheň a země.

Lidé narození ve znamení vzduchu

Lidé narození ve znamení vzduchu obvykle patří mezi velmi bystré jedince s ostrou logikou a vynikajícími komunikačními schopnostmi. Analyzují, syntetizují a sondují. Proplouvají životem a nikdy se ani na okamžik nezastaví, aby popadli dech. Jejich životní filozofií je „žij a nechej žít“. Mají vynikající rozhodovací schopnost, příliš neváhají a obvykle zvolí správně. Jednají však čistě na základě logiky, intuitivní rozhodování není nic pro ně. Mozek je v jejich očích důvěryhodnějším nástrojem než srdce a pocity pramenící z ničeho. Jde často o rozené vůdce. Disponují schopností vidět situace z intelektuální perspektivy, aniž by byli ovlivněni emocemi. Mohou působit chladně či bezcitně, emoce však rozhodně mají – prostě je jen rádi drží v soukromí.

Vzdušná znamení jsou o skvělým a nekonvenčních nápadech, velkých úspěších a relevantních informacích. Vždy se zaměřují na detaily a upozorní na každou maličkost. Pokud potřebujete někoho, kdo vymyslí geniální nápad, poptejte vzdušné znamení.

Narození v Blížencích

Blíženci jsou zřejmě nejkomunikativnějším znamením vůbec. Jejich inteligence je pověstná, podobně jako neutuchající touha po vědění. Pokud někdo, pak jsou to právě oni, kteří mají ambice stát se celoživotnímu studenty. Jsou neustále v pohybu a málokdo jim stačí. Obvykle bývají bystří a všestranně nadaní, věcem potřebují přijít na kloub a o své poznatky se podělit s ostatními. Zejména v případě Blíženců však hrozí, že se jejich pozornost rozptýlí tolika směry, až z toho vznikne povrchní „od každého trochu“. Není zkrátka možné, aby své znalosti prohloubili ve všech oborech, které je zaujmou a nadchnou. Zejména oni proto potřebují naučit se jisté kázni a soustředění na jednu konkrétní záležitost, jinak jejich nadání vyjde naprázdno. Existuje více způsobů, jak se naučit hlubšímu myšlení, a Blíženci by si některý z nich měli osvojit. Bývají často štíhlé postavy s výrazným obličejem a mladistvou energií. Baví je povídat si a povídat, jsou schopni strávit dlouhé hodiny klábosením o tom či onom. Mají citlivou nervovou soustavu a problém soustředit se na jednu věc či člověka. Jsou proslulí uměním dělat více věcí najednou. Obvykle platí za živé a bezstarostné jednice, jen sotva se s nimi druhý nudí. Nemají rádi omezování, nejsou nijak zásadoví a jednají tak, jak se jim to právě hodí. Snadno navazují kontakty, shánějí nejrůznější klepy, následně dávají k dobru. Ve společnosti jsou velmi oblíbení, ale jejich přelétavost příliš nesouzní s věrností a oddaností jednomu partnerovi.

Nejlépe si budou rozumět:

  • v milostném vztahu s Beranem, Býkem, Rakem, Pannou, Váhami, Štírem, Střelcem, Vodnářem a Rybami
  • v práci s Beranem, Býkem, Pannou, Váhami, Střelcem, Vodnářem a Rybami

Narození ve Váhách

Váhy platí za velké diplomaty. Pokud nikdo, pak jedině Váhy dokážou usmířit rozhádané a opět nastolit mír. Bývají cennou součástí každého kolektivu, a to nejen pro své diplomatické schopnosti. Jejich šarm je pověstný a úsměv okouzlující. Udělají zkrátka vše pro to, aby opět zavládl klid a všichni se cítili dobře. Váhy – ostatně jako všechny vzdušná znamení – jsou zábavné a přátelské, toužící po jisté dávce popularity. Vládne jim Venuše, planeta lásky, proto si Váhy velmi potrpím na mezilidské vztahy. Je pro ně důležité být s lidmi okolo zadobře a jsou vždy připraveny podívat se na věci i z pohledu druhých. I proto potřebují partnera, který jim poslouží jako zrcadlo lepšímu pochopení sebe sama. Velmi špatně nesou bezpráví, ať už se týká jich samotných, anebo druhého člověka. Než učiní nějaké rozhodnutí, dobře zváží všechny pro a proti – toto je pro ně typické; ostatním mohou v této souvislosti připadat nemožné právě pro dlouhé váhání a celý rozhodovací proces. Klíčová je pro ně rovnováha; jde o jejich celoživotní téma a proces, který v jejich případě prakticky nikdy nekončí. V průběhu času nicméně získávají čím dál větší sebevědomí, což jim velmi pomáhá oprostit se od závislosti na názorech a mínění druhých lidí. Tím, že je jejich planetou Venuše, inklinují Váhy k obdivování a potřebě krásných věcí, jimiž se i rády obklopují. Samy bývají atraktivní a nadané, často vynikají v uměleckých a tvůrčích oborech. Mají vkus a přirozený cit pro barvy, rády chodí do společnosti a také se ujímají role hostitele.

Nejlépe si budou rozumět:

  • v milostném vztahu s Beranem, Blíženci, Lvem, Pannou, Váhami, Střelcem, Kozorohem, Vodnářem
  • v práci se Lvem, Pannou, Váhami, částečně také se Střelcem a Vodnářem - tam ale později mohou vznikat třecí plochy

Narození ve Vodnáři

Vodnáři jsou velmi svérázné osobnosti. Konvence, tradice a vyšlapané cesty jim nic neříkají. Naopak – obvykle platí za osobnosti, které hledají nové možnosti a zkouší nevyzkoušené. Jejich nezávislost a věcnost je pověstná. Disponují uměním podívat se na situace jako nestranný pozorovatel, a tak ji také zhodnotit; a to i v případě, že jich bezprostředně dotýká. Chápou jedinečnost každého, ale dokážou uvažovat z hlediska skupinového povědomí. Jsou velkými humanisty a idealisty, rádi se zapojují do obecně prospěšných hnutí a kampaní za spravedlnost. Jsou přátelští vůči všem bez rozdílu a jsou schopni najít řeč téměř s každým. Pokud se o někom prohlašuje, že je rebel, velmi pravděpodobně půjde o Vodnáře. Vládnoucí Uran podněcuje silnou touhu po svobodě, stejně jako nadčasovost a vizi budoucích trendů. Potřebují samostatnou činnost a volnost v rozhodování, neradi se podvolují příkazům druhých. Naštěstí ale jsou zároveň ochotni naslouchat druhému člověku a případně přehodnotit své stanovisko. Je ale třeba vědět, jak s jinak vzpurným Vodnářem jednat. Jde o velmi intuitivní jedince, jejichž chování se nicméně jen těžko předvídá. Vodnáři bývají i velmi kreativní, tvořiví a vynalézaví a své okolí dokážou velmi překvapit.

Nejlépe si budou rozumět:

v milostném vztahu s Býkem, Blíženci, Lvem, Štírem, Střelcem, Rybami
v práci s Býkem, Blíženci, Pannou, Váhami, Štírem, Střelcem a Rybami

Čtěte také: 

Věrní a s nohama pevně na zemi, přesto s vysokými cíli: Lidé pod nadvládou země. Patříte k nim také?

Citliví i nevyzpytatelní, podmaniví a nelogičtí: Lidé ve znamení vody. Patříte k nim také?

Zdroje: cosmopolitan.commindbodygreen.com, kniha Magická hra čísel a hvězd autorů Saffi Crawfordová a Geraldine Sullivanová

Reklama