Projevy nepřirozené síly, křečovité záchvaty, ruce a nohy v pozicích překračujících možnosti lidského těla, neovladatelné obscénní výkřiky a gesta, používání neznámých a prastarých jazyků, telekineze, dávení cizích předmětů, které se z ničeho nic objevily v žaludku. To není ani film, ani středověk. Věřte nebo ne, to je současnost.


Alespoň to tvrdí dnešní exorcisté.
Že jsou sami adepty na Chocholouška? Pak bychom ovšem museli brát s rezervou celou katolickou církev, a nejen ji.

Ještě dnes a dokonce i v Čechách pověřují nejvyšší církevní hodnostáři exorcisty zvláštní pravomocí vykonávat takzvaný velký exorcismus!

Velké vymítání ďábla se u nás provádí v průměru jednou za tři roky. Pro tento účel máme v Česku jediného oficiálně pověřeného exorcistu - kněze Vojtěcha Kodeta.

„Tady nemůžeš zůstat!“

Předčítám z bible, přikládám na dotyčného kříž nebo je pomazáván svěceným olejem. Démon chce zůstat skrytý, schovaný uvnitř, ale tyto symboly ho donutí dát najevo svoji přítomnost. Děje se tak skrze hlas, oči nebo pohyby těla postiženého. Je to víc než jen rituál, je to boj,“ popisuje služebník Boží.

Upřímně řečeno, racionálně uvažující člověk spíš dojde k přesvědčení, že postižený je patrně duševně nemocný a že takováto procedura může jeho zdraví i fatálně poškodit. Jsou známy případy,
 kdy postižený během obřadu dokonce zemřel.

Jednou mi démon řekl - Tohoto člověka teď zabiju přímo tady před tebou a tebe pak obviní z vraždy. Ten člověk opravdu upadl do kómatu. Stále jsme opakovali modlitbu a on pomalu přišel k sobě,“ říká exorcista. Podle něj démon sám s vymítačem hovoří prostřednictvím těla postiženého, ovšem svým vlastním hlasem (efekt změněného hlasu). Prý dokonce řekne, jak se jmenuje a proč tam je.

Při úspěšném obřadu pak oznámí, že se vrací do propasti pekelné, a postižený následně prožívá obrovský pocit uvolnění.

Rizikový příplatek? Kdepak

Už vám hraje po tváři shovívavý úsměv? Tak to není všechno. Jiný profesionální vymítač dokonce vypráví, kterak byl démonem prostřednictvím postiženého i napaden.

Plivali na mě a pozvraceli mě. Nejhorší to bylo, když mi démoni zlomili žebra. Ten chlap mě čapnul a mrštil se mnou vší silou dozadu. Věřte tomu nebo ne, ale vstal jsem, dokončil vymítání a pak se zhroutil,“ říká muž.


Kdo je démonovi sympatičtější?

Člověk, který neřeší své duševní problémy, je vůči napadení démonem více náchylný. Výjimkou nejsou ale ani kněží, filmové hvězdy, politici či vysocí manažeři nadnárodních korporací,“ říká další exorcista.

Už jsem hodně viděla i zažila. Síla a energie andělských bytostí, symboly a zářiče, které skutečně fungují předně na fyzikální úrovni a samozřejmě víře. Přítomnost čehosi, co se do jisté míry vymyká striktně racionálnímu pohledu, a mnoho dalších malých zázraků, kterých můžeme být svědky, chceme-li. Ovšem tohle je už trochu silná káva.

Zeptali jsme se proto na názor člověka podle všeho velmi povolaného.
 

Bůh nás vybavil předně rozumem


Každý člověk už prakticky od narození přichází po celý svůj život do kontaktu se zlem. To je realita. Bojujeme s ním denně. Jsme tedy každý z nás prakticky adeptem na dobrého exorcistu. Ovšem spíše v podobě psychologa nebo rozumného kněze, rozumné církve.

Ne každý člověk má to štěstí, že vyrůstá v prostředí lásky, že je přijímán a chápán. Že je milován. Jsou lidé plní negace a špatných zkušeností, pocházejících ze špatného zacházení či společnosti. Takový člověk je pak logicky zatížen. Jeho duše strádá a on je náchylný ke zlému chování nebo duševním chorobám, zločinnosti, je citově plochý a podobně. To je pravda.

Rozhodně si ale nemyslím, že lze mávnutím kouzelného proutku očistit či uzdravit duši takového člověka. Je to dlouhodobý proces.

Exorcismus v této podobě vnímám negativně. Domnívám se, že tu jde ve většině případů hlavně o možnost duchovní nadřazenosti, využití moci a manipulaci člověkem a duší.

S exorcismem jako takovým zkušenost nemám. Znám pár lidí, kteří se tím zabývají. Povětšinou jde o lidi nevzdělané, které láká právě převaha. Je to na hranici sekt.

Exorcismus jako termín má skutečně původ v Bibli. Kristus dokázal vyhánět zlé duchy. Ozdravovat, očistit a vyléčit.

My bychom měli ale Krista napodobovat jinak. Je mnoho způsobů, jak se zbavit zlého nebo jak se cítit šťastným. Nechci přímo popírat věci mezi nebem a zemí, ovšem k tomu celému bych řekl toto: Bůh nás vybavil předně rozumem, tedy ho využijme,"
říká k problému kněz
Českobratrské církve evangelické ve Varnsdorfu, Mgr. Filip Šimonovský.

Nic není nemožné. Ovšem pokud se přistihnete, že se vám změnil hlas, bude to nejspíš chřipka. Jestli k tomu i zvracíte, bude to střevní chřipka. Mluvíte-li navíc ještě sprostě, asi vám chřipka vadí. Teprve jestli se k tomu vznesete nad zem, buďte ve střehu. :-)

Reklama