62d53bb6e1ecfcl.jpg
Foto: Shutterstock

V termínu od 24. července do 2. srpna v čase od 6:00 do 18:00 se na tomto místě koná ornitologická kroužkovací akce, na kterou je zvána i široká veřejnost. Ptáci budou odchytáváni do třinácti sítí o celkové délce 222 metrů a následně kroužkováni, měřeni, váženi a dále zkoumáni.

Tato akce, jejímž cílem je monitorovat stav ptactva, se v přírodní rezervaci koná už od roku 1977 a pořádá ji Prácheňské muzeum v Písku. Kromě toho chtějí její pořadatelé také zvýšit povědomí o důležitosti ochrany přírody, a proto svou práci rádi odprezentují i návštěvníkům z řad laické veřejnosti.

Nejlepší podmínky a největší šance vidět běžné i zajímavější druhy ptáků je v brzkých ranních hodinách. V dané oblasti je běžný například rákosník, pěnice či budníček. Lze ovšem očekávat také odchyt slavíka modráčka nebo ledňáčka říčního.

Zdroje: Kudy z nudy, Pozorování ptáků

Reklama