Dobrý den,
dopředu podotýkám, že na věci nadpřirozené nijak zvlášť nevěřím a ani jsem nikdy nebyla bojácná, aby mi ze strachu začala pracovat fantazie.
Nikdy však nezapomenu na to, co se mi stalo, když mi bylo asi 12 let a dodnes si to nedovedu vysvětlit.

Byl podzim a s mou mladší sestrou jsme vyrazily na kolech natrhat barborky do vázy. Už se sešeřívalo a já jsem věděla, že pěkné keře rostou na židovském hřbitově, který byl uzavřený, protože se tam prý propadaly hroby.

Se spolužáky jsme si tam často zkoušeli svou odvahu a lezli tam přes vysokou zeď, proto jsem o keřích věděla. Sestra byla ještě malá a nepřelezla by, tak jsme se domluvily, že počká a já jí budu házet větvičky.
Přelezla jsem a hned kousek ode zdi byly keře, tak jsem začala trhat. Když jsem ale keře rozhrnula, na zemi ležel kus lidské lebky. Mě to nijak nevyděsilo, naopak, ještě jsem volala "Ségra to budeš čumět, co jsem našla".

Vzala jsem ten kus lebky (byla to asi polovina), vylezla jsem na zeď, abych ji ukázala sestře. Ta  na mě hned spustila, že jsem prase a ať to tam dám rychle zpátky, že se bojí a že už chce jet raději domů.
Já jsem se jí ještě posmívala.

Ten smích mě ale hodně rychle přešel... Seskočila jsem zpátky ze zdi, že vrátím lebku a už pojedeme. Když jsem se ale zvedla a otočila, asi metr a půl ode mě někdo stál ... krve by se ve mně nedořezal.
Byla to vysoká postava muže v dlouhém šedém kabátě a klobouku. Nebylo mu vidět do tváře a natahoval ke mně ruku. Bylo to strašný ... přitom jsem neslyšela, že by někdo přicházel. Postava nic nepromluvila, tím, že už bylo celkem šero, mi připadala celá zvláštně šedá, v takovém oparu.

Rychle jsem se vzpamatovala, hodila lebku na zem, zeď jsem zpátky neuvěřitelně rychle přeskočila a křičela jsem na sestru rychle, rychle, pryč, pryč! Naskočily jsem na kola a pelášily pryč... Ona byla chudák taky vyděšená, protože nevěděla, o co jde. Doma jsme se to bály říct, protože jsme měly zakázáno na hřbitov chodit.

Často jsme nad tím přemýšlely a snažily se najít nějaké rozumné vysvětlení.. Bylo by ale zvláštní, jak by se ten člověk neslyšně na hřbitov dostal a tak blízko! Celý hřbitov byl obehnaný zdí a na protější straně byla uzamčená zarezlá branka. Po zemi už bylo listí, které při chůzi šustilo, ale my jsme nic neslyšely. A taky proč nic neříkal? No bylo to zvláštní ... na ten hřbitov jsem už nikdy nešla.


Reklama