Dne 3. srpna 2007 v dopoledních hodinách odstartuje z pražského letiště Ruzyně Expedice Altaj – Cimrman (dále jen EAC). Zatímco přípravy vrcholí, členové EAC již absolvovali náročný výcvik formou čtyř cvičných výstupů, z nichž tři proběhly v Čechách a jeden na Slovensku.

První výstup s podporou veřejnosti proběhl již 12. května od 14.00 hodin, a to na zříceninu hradu Bezděz. Výstup na vrchol byl veden stejnou cestou, jakou se vydal sám J. Cimrman, který tím vyjádřil svůj hold K. H. Máchovi.

Druhou tréninkovou zastávkou se pro členy EAC stala nejvyšší hora Českého středohoří Milešovka. Ta poslední květnovou neděli zažila nejen zde tak pověstný vichr (Milešovka je největrnější horou v České republice a od roku 1905 stojí na jejím vrcholu meteorologická observatoř), ale i nápor zhruba 600 lidí, jež sem chystanou Expedici přišli sportovně podpořit. Za téměř letního počasí zde zahajovací projevy pronesli Náčelník EAC Václav Kotek, Revizor Evžen Hart, místostarosta Velemína pan Brabenec a za Memoriál Sváti Pulce Aleš Tvrdek. Všechny zúčastněné pozdravil i Ladislav Smoljak, který později slavnostně odstartoval samotný výstup. V rámci zahájení byl rovněž pokřtěn český národní strom tj. lípa jménem Strom Sváti Pulce. Úvodní oficiality zakončil Genadij Rumlena, jenž přečetl část semináře Divadla Járy Cimrmana na téma „Jára Cimrman sportovec". Memoriál Sváti Pulce, v rámci kterého se druhý cvičný výstup uskutečnil, si letos úspěšně odškrtl svůj 2. ročník. Tato unikátní akce odkazuje na představení Divadla Járy Cimrmana Švestka, ve kterém horolezec Sváťa Pulec sedmkrát na horu vylezl, a při osmém výstupu z ní spadl.

9. června se v Tanvaldu konal poslední cvičný výstup členů EAC a některých členů divadla Járy Cimrmana, v Čechách, a to na kopec Hvězda k nejstarší rozhledně v Jizerských horách - Štěpánce. Tohoto vzácného kulturně-sportovního okamžiku se zúčastnilo přes 600 nejen místních následovníků dědictví Járy Cimrmana. Akce byla zahájena Spanilou krasojízdou cyklostezkou Járy Cimrmana, kterou v čele vedli jezdci v historických dobových kostýmech a na prehistorických velocipédech. Na bicyklech se této spanilé krasojízdy také zúčastnili Zdeněk Svěrák, Genadij Rumlena, Petr Brukner a na moderních motorových čtyřkolkách Jan Kašpar (vozíčkář) a Robert Bárta, všichni z Divadla Járy Cimrmana. V malebném parku před kostelem sv. Františka z Assisi v Tanvaldě na Šumburku se uskutečnil zábavný Běh s kufry a v zimníku, kterého se zúčastnilo 15 otužilých a vytrvalých běžců. Mezitím ke kostelu sv. Františka z Assisi dorazili i cyklisté, všichni byli poté vřele přivítání tradičním místním chlebem a solí. Po krátkém, ale vydatném, odpočinku se všichni vydali pěšky tzv. Sladkou dírou na Štěpánku“, kde byli účastníci tohoto přetěžkého výstupu po 14. hodině přivítání Z. Svěrákem, G. Rumlenou, V. Kotkem a E. Hartem.

Všem dorazivším účastníkům poté zazpíval Sbor Gymnázia Tanvald a na závěr Expedici Altaj - Cimrman požehnal velevážený páter Ivan Peschka - text požehnání naleznete dále:
„Srdnatí členové expedice, milí hosté, bratři a sestry. Bude tomu rok, co se do našich Jizerských hor vrátila památka na nejslavnějšího rodáka, ba co dím, na největšího Čecha, na Járu Cimrmana. A je to tak správně. Nejenom ale Jizerky, nejenom Čechy se mohou pyšnit tím, že je Mistrova noha, ruka či… no prostě že je jeho přítomnost nejen poctila, ale že je tím i uvedla jaksi do středu světového dění. A je jen dějinnou nutností, že se tato místa postupně ke svému spojení s naším velikánem hlásí. Jedním z míst, spojených s Cimrmanovou životní poutí je i vzdálené pohoří Altaj. A tak bylo jen otázkou času, kdy se najde hrdina, který spojí altajskou cimrmanovsko-výzkumnou výpravu s pokořením horského velikánu a jeho pojmenování po velikánovi lidském. Ano, ti hrdinové jsou tady a celý národ za nimi stojí. Se svojí podporou, ale i s očekáváním – nejen sportovního výkonu, to by bylo malé a nehodné Cimrmanovy památky, ale hlavně s očekáváním nových poznatků badatelských v odhalování málo známých, ale přesto důležitých a údiv vyvolávajících stránek Mistrova života. Vždyť právě tento aspekt nadcházející výpravy je tím, co ji činí jedinečnou. No řekněte, komu pomůže nějaký výstup na Mount Everest, nebo třeba na Čomolungmu? Dozvíme se snad něco nového ze života primátora Ditricha, Paška z Vratu, či jiných předchůdců dnešního lezce? Ne, nedozvíme. Ale každá, byť jen zdánlivě malá a nedůležitá stopa po českém geniovi ve světě, je součástí velkolepé mozaiky, která posouvá lidstvo do p… jo - dopředu. Odvážní cestovatelé, dovolte mi, abych vás i celou vaši expedici odevzdal do rukou Božích. Ať je stále s vámi, ať vám pomáhá a vede vás, ať v Jeho jménu dosáhnete velkých úspěchů badatelských i sportovních a ať se ve zdraví vrátíte zpět. Sem, na liptákovsko. Ještě před závěrečnou žehnací modlitbou mi dovolte malé vysvětlení: Nejkrásnější modlitby jsou zpívané. Bohužel, kdybych já zazpíval, nebylo by už komu žehnat, neboť by všichni utekli. Rozhodl jsem se tedy pro modlitbu veršovanou. A co je ušlechtilejší formou než Mistrem oblíbený absolutní rým? Možná že z mých úst nezazní tak křepce, jako kdysi z Járových, vždyť je to moje premiéra, ale určitě je to první česká modlitba složená v absolutním rýmu. Tedy: Aby s vámi nebyl ámen, ochaňuj vás Pánbůh. Amen.“

Ve dnech 12.-14. července 2007 se v Tatranské Lomnici uskutečnila akce pod názvem S Cimrmanem na Lomnický štít." Během prvního dne v  Grandhotelu Praha slavnostně proběhla vernisáž výstavy „Stopy Járy Cimrmana,“ která byla umístěna ještě na dalších dvou místech, stanicích lanovky na Skalnatém plesu a na Lomnickém štítě.

Dále ještě proběhlo představení Divadla Járy Cimrmana „Vyšetřování ztráty třídní knihy.“ Druhý den se uskutečnil samotný cvičný výstup na Lomnický Štít - zúčastnili se ho všichni členové EAC, pěšky vyšli až na vrchol - z Tatranské Lomnice na Skalnaté pleso sami, ze Skalnatého plesa na vrchol Lomnického štítu pod vedením horských vůdců (jinak to ani nebylo možné). Na vrcholu byla, za účasti členů Divadla Járy Cimrmana, především Ladislava Somljaka, odhalena vyhlídka Járy Cimrmana spolu s pamětní deskou. Členové Divadla vyjeli na vrchol lanovkou. Počasí bylo nádherné - jako by ho objednali. Poslední den proběhl 1.ročník golfového turnaje O putovní bag Járy Cimrmana," kterého se účastnili i členové EAC.

Všechny cvičné akce se velmi vydařily a členové EAC si vyzkoušeli své síly a schopnosti k náročnému výstupu na Horu Járy Cimrmana. Až časomíra dospěje k datu 3. srpna 2007, začnou se odpočítávat první minuty Expedice Altaj-Cimrman.

Více informací na www.altajcimrman.cz.