Mluvčí Czech On-Line  (vystupujícího pod značkou VOLNÝ) Michaela Hajná mi k problematice zneužívání jejich linky paní Helenou Lacinovou sdělila:

VOLNÝ funguje pouze jako zprostředkovatel (agregátor) takzvané audiotextové linky. Podle etického kodexu Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí a Asociace provozovatelů mobilních sítí i podle zákona je ten, kdo si linku pronajal, plně zodpovědný za to, jaké služby na lince poskytuje. Kodex mu rovněž ukládá, jakým způsobem mají být tyto služby inzerovány.

Činnost provozovatelů audiotextových služeb, kteří využívají našich linek, namátkově kontrolujeme, a v případě zjištění pochybení a rozporu s Kodexem ATX provozovatele upozorňujeme a žádáme sjednání nápravy. V případě, že náprava není sjednána, eventuelně jsou na audiotexových linkách provozovány služby, které jsou v rozporu se zákonem, řešíme to ukončením spolupráce s daným poskytovatelem. Tak se stalo i v případě paní Lacinové. Pokud je nám známo, paní Lacinová už vše uvedla do pořádku a inzeruje erotické služby, které také poskytuje, a vše je v souladu s podmínkami, které udává kodex i zákon.

Pokud by tomu tak nebylo nebo bychom opakovaně zjistili pochybení, přistoupíme k dalším krokům – může se jednat o dočasné pozastavení provozu linky, eventuelně vypovězení smlouvy.

Reklama