Irský boj o nezávislost si do jisté míry zaslouží obdiv. Irové jsou vůbec zvláštní národ. Mimo území Irska jich žije víc než v jejich rodné zemi a naopak, obyvatelstvo Irska už tvoří kolem 10 % přistěhovalců z nejrůznějších jiných národů. A za to všechno může relativně dávná historie.

Od dvanáctého století bylo Irsko součástí Anglie, ale přesto, že většina země brzy skončila v rukou anglické a skotské šlechty a Angličané v různých výnosech zakazovali irské oděvy, jazyk i smíšená manželství, irská kultura nezanikla – naopak, většina přistěhovalců přijala za svou irštinu a místní zvyky, a ani moc původní keltské šlechty zcela neupadla.

Za Jindřicha VIII. se většina Irů odmítla vzdát římského katolicismu a nadále respektovali papeže jako hlavu církve. Z toho plynula řada pozdějších problémů, vzpourami šlechty počínaje a problematikou IRA konče. Úpadek katolického Irska nastal na počátku 17. století, kdy se hrabě Hugh O'Neill a sedmadevadesát jeho rodinných příslušníků a přívrženců odebrali do emigrace po porážce jednoho z mnoha povstání proti postupnému oklešťování práv drobnější šlechty. Na opuštěná území se nastěhovali protestantští kolonisté.

Nejkrutější válku však Irsko zažilo až o něco později, kdy se řada šlechticů přidala na stranu popraveného Karla I. a byli za to potrestáni vojsky Olivera Cromwella. Masakry, vypalování a drancování překonaly i epochu vikingských nájezdů a většina půdy v zemi připadla protestantům. Další vlna emigrace pak následovala po porážce Jakuba II. Vilémem Oranžským v takzvané válce dvou králů. Řadu dalších lidí vyhnal ze země hladomor, když úrodu brambor, které v té době byly hlavní potravou chudých, postihla jakási choroba.

V důsledku své pohnuté historie se tak Irové stali národem, složeným z větší poloviny z emigrantů...

A teď už se vrhneme na soutěž!

Ve článcích (nikoliv v novinkách) tohoto týdne pro Vás pod označením „Irsko“ schovám pět fotek významných osobností z dějin Irska a pět jmen těchto osobností. Vaším úkolem bude je najít, přiřadit správně k sobě a do tohoto odkazu (klikni) - tedy ne pod články a ne pod tento článek - napsat, v jakém článku jste fotku našla a které jméno k ní patří. Odpovědi piště všechny najednou, soutěžní okénko se Vám otevře jen jednou!

Soutěžit můžete od pátku od 10:00 do pondělka do 8:00. V pondělí uveřejním jména vítězky, která získá pěnu do koupele Radox Bath Silk!

Obrázky i jména se budou ve článcích objevovat od pátku od 10:00 a vydrží vždy nejméně deset hodin (většinou více), potom ovšem můžou zmizet, takže je musíte hledat průběžně!

Hodně úspěchů v hledání a hádání! :)

 

Reklama