Když se John Cleland, nejstarší syn Williama Clelanda, plnokrevný Londýňan, bývalý britský konzul v Izmiru a zástupce Východoindické společnosti v Bombaji ocitl ve vězení pro dlužníky, nevypadala jeho budoucnost zrovna růžově. A tak když mu tiskař Ralph Griffithe nabídl nevelký obnos za napsání dílka ne zrovna mravného, přijal.

Z vězení pro dlužníky tak sice John unikl, navždy však spojil své jméno s pornografií - ačkoliv později napsal řadu románů, divadelních her i filologických prací, do dějin literaturu se zapsal jako autor díla, které bylo označeno za nejnemravnější knihu v historii a po dvě stě let patřilo na seznam libri prohibiti. Po řadě proměn názvu je dnes známo jako Fanny Hill - paměti rozkošnice.

Tento román, psaný, jak bylo v tehdejší době zvykem, formou dopisů, líčí životní osudy prosté venkovské dívky, která v patnácti letech přijde do Londýna a stane se prostitutkou. Lechtivý, avšak nikoliv vulgární jazyk a Clelandovy autorské kvality dělají z knihy unikátní sondu do života londýnské společnosti osmnáctého století i do tajemství rozkoše.

České vydání knihy je doplněno řadou pikantních historických grafik z nichž nejstarší pochází z patnáctého století a nenechají čtenáře na pochybách, že se jedná o dílko mládeži nepřístupné.

A jak můžete „nemravnou“ knížku vyhrát?

Ve článcích (nikoliv v novinkách) tohoto týdne pro Vás pod označením „soutěž - rozkošnice“ schovám deset pojmů, dotýkajících se sexuální oblasti. Vaším úkolem bude je najít a do tohoto odkazu (klikni) - tedy ne pod články a ne pod tento článek - napsat, jaká slova jste našla (nemusíte psát v jakém článku) a co znamenají. Nemusíte se široce rozepisovat, na přesnosti definic trvat nebudu :). Odpovědi pište všechny najednou, soutěžní okénko se Vám otevře jen jednou!

Soutěžit můžete od pátku od 10:00 do pondělka do 8:00. V pondělí uveřejním jméno vítězky, která získá knihu!

Slova se budou ve článcích objevovat od pátku od 10:00 a vydrží vždy nejméně deset hodin (většinou více), potom ovšem můžou zmizet, takže je musíte hledat průběžně!

Hodně úspěchů v hledání a hádání! :)

Reklama