O šlechtě jsme si na Ženě-in už povídaly (tady), stejně jako o tajemství heraldiky (zde) - naše putování do zákoutí této napůl vědy - napůl umění jsme však nedokončily, a tak se ve víkendové soutěži pokusíme nahlédnout za nějaký ten další roh.

Se štítem nebo na štítě
Nejdůležitější součástí znaku je odjakživa štít. Zatímco i pouhý štít lze označit za znak, byť takzvaně „neúplný", bez štítu není znak znakem. Sám tvar štítu se ovšem v heraldice nepopisuje. Většinou je poplatný době, ve které znak vznikal. Například rod, který získal znak až v 19. století, by neměl mít gotický štít. Starší rody naopak mohou mít ve znacích štíty modernější, protože zobrazování znaku i znak sám se postupně vyvíjí. V některých západních zemích byl zvláštní druh štítu určen pro dámy - obvykle šlo o štíty oválné nebo routové. Ve znacích duchovenstva se naopak štíty někdy nahrazovaly takzvanou kartuší (dekorativním rámováním ve tvaru štítu). Sám štít se pak v heraldice často dělí na několik polí". Podle způsobu dělení rozlišujeme dělení pokosem a pošikem, polcení, čtvrcení a další...

Přejete si hermelín, nebo sobola?
Štíty byly, samozřejmě, vždy poměrně pestré, aby se od sebe daly snadno rozeznat. K tomu se užívaly takzvané tinktury, dělící se na barvy (červená, modrá, zelená, černá, purpurová, oranžová, tmavorudá, hnědá, šedá a přirozená), kovy (zlato a stříbro - tedy v podstatě bílá a žlutá, ale neoznačovaly se jako barvy) a kožešiny (hermelín, sobol, kunina a popelčina). Platilo přitom pravidlo, že barva nesmí přijít na barvu (tedy třeba ne modrá figura v červeném poli), kov na kov a kožešina na kožešinu (což ovšem později nebylo dodržováno). Tato pravidla zajišťovala kontrastní zobrazení a dobrou rozeznatelnost znaku i v bitevní vřavě. Při takzvaném blasonování - tedy heraldickém popisu znaků - se někdy odlišovalo, zdali štít patří osobě královské krve (pak se místo tinktur uváděly planety k nim příslušející), vyššímu šlechtici (pak se tinktury označovaly drahými kameny) nebo nižší šlechtě - pak se mluvilo jen o kovech a barvách (toto rozdělení neplatilo u kožešin).

Zoologická na štítech
Na štítech můžeme nalézt takzvané figury heroldské - tedy v podstatě obrazce, které štít nějak dělí - a to čarami, vedoucími vždy od jedné hrany štítu ke hraně protilehlé. Jde například o břevno, šachovnici, štenýř, šindele, cihly a další. Dále pak máme znamení obecná - to je vše ostatní, co nalezneme na štítě, tato zobrazení se ovšem naopak nesmí hran štítu dotýkat. Známe takzvané figury přirozené (lidi, zvířata, ptáky, rostliny, živly, nebeská tělesa atd.), nadpřirozené (božstva, monstra a bájná zvířata) a umělé (zbroj, oděvy a pod.).

A jdeme na soutěž!
Dobrý herold musí umět znak zahlédnout i v bitevní vřavě, popsat ho a určit podle něj, kým je ten, kdo ho nese. Musí znát minulost rodů a legendy, které se jich týkají, předky i potomky... Tolik toho po Vás samozřejmě chtít nebudu :). Ale i tak jsem si pro Vás připravila poněkud náročný úkol :).

V článcích (nikoliv v novinkách) tohoto týdne pro Vás pod označením „herold“ schovám kolem pěti znaků různých šlechtických rodů (půjde o poměrně známé rody, takže se nebojte :)) - Vaším úkolem bude je najít a do tohoto odkazu (klikni) - tedy ne pod články a ne pod tento článek - napsat, v jakém článku jste znak našla, jakému rodu znak patří a (pozor!) zkusit ho takzvaně blasonovat - tedy popsat podle pravidel heraldiky (nebudu na Vás moc přísná, ale aspoň to zkuste :)). Odpovědi piště všechny najednou, soutěžní okénko se Vám otevře jen jednou!

Soutěžit můžete od pátku od 11:00 do pondělka do 8:00. V pondělí uveřejním jméno vítězky, která získá L´Oréal Perfect Slim Cellulitide Gel.

Obrázky se budou ve článcích objevovat od pátku od 11:00 a vydrží vždy nejméně deset hodin (většinou více), potom ovšem můžou zmizet, takže je musíte hledat průběžně!

Obrázky v tomto článku se nepočítají!

Hodně štěstí :)!

Reklama