Chcete získat dalších 1000 bodů do Velké vánoční soutěže? A vyhrát Wellness Tea Morning Freshness? Pak se pořádně dívejte!

Průměrný počet očí...
Zrak je totiž pro člověka tím nejdůležitějším smyslem. Vědci diskutují o tom, jestli jím vnímáme 80 nebo až  90 % všech informací, tak či onak je to však mnohem více, než by běžný člověk předpokládal. Smyslovým orgánem zraku je oko. Zajímavou ukázkou spornosti statistických metod pak bývá skutečnost, že průměrný člověk má, statisticky vzato, méně než dvě oči. Normální člověk má ovšem oči dvě :).

Jak vidíme
Světločivná vrstva oka, sítnice, obsahuje fotoreceptory - tyčinky a čípky. Jsou to vysoce specializované světločivé buňky zanořené v pigmentovém epitelu, který zajišťuje jejich výživu a světelnou izolaci. Zdravý člověk má v každém oku přes 100 miliónů těchto buněk. Vnímání světla přitom způsobuje citlivost některých pigmentů (například rodopsinu) na světlo. Jeho působením se tyto pigmenty rozkládají, a zahajují tak řetěz chemických reakcí. V jejich důsledku dochází k vzniku elektrického potenciálu - vzruchu - na neuronech, které přenáší získanou informaci do zrakových center v mozku.

Kolik barev vidíš, tolikrát jsi ženou?
Barevné vidění zajišťují čípky. Člověk má tři druhy těchto buněk. Každý obsahuje jiné barevné pigmenty, které jsou citlivé na odlišné vlnové délky světla - vnímají tak červenou, zelenou a modrou barvu, přičemž z jejich kombinací vychází i ostatní barvy. Podle některých teorií rozezná člověk kolem 200 odstínů a barev. Porucha čípků způsobuje barvoslepost - tedy neschopnost odlišit od sebe některé barvy - nejčastěji zelenou a červenou.

Oči v říši zvířat
Různí živočichové využívají zrak v různé míře - někteří ho zcela postrádají, pro jiné je ještě důležitější než pro člověka, a je tak i mnohem dokonalejší. Jinak vnímají zvířata i barvy. Například psi nerozeznají červenou od zelené, dobře ovšem vidí v odstínech fialové a modré. Ptáci naopak rozeznávají barvy mnohem lépe než člověk a dokážou vnímat, stejně jako například včely, i ultrafialové světlo. Někteří živočichové mají za sítnicí vrstvu buněk nazývanou tapetum lucidum. Tato vrstva umožňuje mnohem lepší vidění za šera, zároveň však odráží světlo. Proto některým zvířatům oči ve tmě takzvaně „svítí“.

Muší rychlooči
Důležité je také umístění očí. Mezi ptáky a dravci převládá takzvané frontální umístění, při kterém je překryv zrakových polí obou očí větší, což sice zužuje zorné pole, ale umožňuje lepší odhad vzdálenosti. Býložravci naopak mívají oči často umístěné po stranách hlavy - dokážou tak obsáhnout obrovské zorné pole, ale mívají problém s přesností a odhadem vzdálenosti, pro které je třeba takzvané bifokální vidění - tedy informace z obou očí. Rozdílné je také to, jak „rychle“ rozliční živočichové vidí. Člověk „aktualizuje“ obraz světa zhruba po 60 milisekundách, zatímco třeba moucha už po 5. Moucha tedy vidí mnohem „rychleji“ než člověk - proto je pro nás také tak těžké ji chytit. Rychleji ostatně vidí i většina psů. Proto mnozí z nich nevnímají film jako souvislý pohyb, ale jako řadu po sobě jdoucích nehybných obrázků.

A teď už soutěž...
Říká se, že oči jsou okna do duše a že podle očí lze poznat charakter člověka nebo zvířete. To od Vás ovšem chtít nebudu - mně stačí, když poznáte, jakému živočišnému druhu oči patří :).

V článcích (nikoliv v novinkách) tohoto týdne pro Vás pod označením „očička“ schovám kolem deseti fotek očí různých živočichů - Vaším úkolem bude je najít a do tohoto odkazu (klikni) - tedy ne pod články, a ne pod tento článek - napsat, jakému druhu živočicha to které oko patří. Odpovědi piště všechny najednou, soutěžní okénko se Vám otevře jen jednou! Na biologicky přesných názvech netrvám :).

Soutěžit můžete od pátku od 11:00 do pondělka do 8:00. V pondělí uveřejním jméno vítězky, která obdrží  čaj Wellness Tea Morning Freshness a body do VVS.

Obrázky se budou ve článcích objevovat od pátku od 11:00 a vydrží vždy nejméně šest hodin (většinou více), potom ovšem můžou zmizet, takže je musíte hledat průběžně!

Obrázky v tomto článku se nepočítají!

Tak si naostřete oči a jdeme na to :)!

Reklama