travel

Vytvořili jsme kompletní a podrobné porovnání cestování s českými a německými cestovními kancelářemi! Důvod?Cestovní kanceláře vloni prodaly na českém trhu 2,1 miliardy zájezdů za 12 miliard korun, z toho bylo přibližně 50 tisíc přes zahraniční (převážně německé) cestovní kanceláře...

Výhody dovolené s německými CK

 • Výhodnější cena letních super Last minute u leteckých zájezdů (mimo super Last minute jsou ceny přibližně stejné ) - důvodem je velikost německého trhu, proto v rámci super Last minute zbývá větší množství neprodaných zájezdů
 • Výhodnější cena u zájezdů do exotických destinací v letním období (důvodem je to, že v létě nelétají z ČR chartery do exotiky )
 • Širší nabídka hotelů, zejména v exotických destinacích (české CK prezentují v katalogu užší nabídku, jelikož máme menší trh, případné nabídky nad rámec katalogu však není problém u českých CK na vyžádání získat)

Nevýhody dovolené s německými CK

 • Vyšší náklady na cestu do Německa na letiště (benzín, jízdenka na vlak atd.)
 • Čas na cestu do Německa - nutno počítat s časovou rezervou na cestu (2 hod. před odletem nutno být na letišti + nejlépe cca 2 hodiny rezerva pro případ nehody/kolony, atp. + čas potřebný na cestu) - VIZ TABULKA NÍŽE
 • Nebezpečí zpoždění cestou z ČR do Německa (nehody, kolony), hrozí, že uletí letadlo
 • Absence česky hovořícího delegáta v místě dovolené
 • Absence české asistence na letišti
 • U poznávacích zájezdů výklad pouze v německém jazyce
 • Případná reklamace zájezdu pouze v německém jazyce
 • Fakultativní výlety v německém jazyce
 • Linkové autobusy z ČR do německých měst (příp. přímo na německé letiště) jedou dle pravidelného jízdního řádu, tedy nejedou tak zvaně „k odletu“, což znamená čekání na odlet a po příletu zpět čekání na odjezd autobusu
 • Německé CK nemají informace, do jakých zemí mají čeští cestovatelé vízovou povinnost (Čech si musí ověřit sám, zajistit sám vízum, nese sám odpovědnost)
 • Případné řešení pojistné události - komunikace s německou pojišťovnou pouze v německém (u nějakých pojišťoven ještě v anglickém) jazyce
 • Všeobecné obchodní podmínky německých CK pouze v německém jazyce
 • Popisky zájezdů pouze v německém jazyce (občas nabízen hůře srozumitelný automatický strojový překlad)

Co mají nabídky německých a českých CK společného

 • Často uváděný důvod, že německé chartery nemají zpoždění, není pravdivý - viz veřejně přístupné recenze německých CK, popř. recenze od turistů z celého světa na www.tripadvisor.com
 • Není pravda, že ubytování a další služby zajištěné německými CK jsou kvalitnější, lepší pokoje aj. - viz veřejně přístupné recenze
 • Není pravda, že české cestovní kanceláře mají zajištěny méně kvalitní hotelové kapacity v rámci stejných hotelů jako německé CK, nabízené služby jsou stejné jak pro německé, tak české CK

Letiště a časy

Letiště km z Jihlavy čas z Jihlavy (v hod.) km z Prahy čas z Prahy  (v hod.) nutno si vyhradit na cestu z Jihlavy (v hod.) nutno si vyhradit na cestu z Prahy
( v hod.)
parking na letišti na 8 dní Parking na letišti na 12 dní
Frankfurt am Mein 638 6

510 5

10

 9 Weekly: € 117.5 211,50 €
2 Days: € 47
Mnichov 511 5

382 4

9

 8 81-250 €  250-195€
Düsseldorf 858 8 730 7

12  11  74€  84€
Drážďany 278 3

149 2

 7  6  9-17€  71-95€
Praha - - - - - -  2000Kč 2200Kč 
Reklama