Zdravím vás, milé ženy-in!

Potěšily jste mne hojnou účastí ve včerejší „genetické“ soutěži. Otázky byly pro většinu z vás lehké, chybné odpovědi se ale i tak našly...

Takže, jak to bylo správně?

1. Člověk má 23 párů chromozomů.

Je to ten nejzřetelnější rozdíl mezi ním a jeho nejbližšími příbuznými - všechny velké opice, šimpanzi, gorily i orangutani totiž mají...

2. 24 párů chromozomů.

Je to způsobeno tím, že se u lidí v průběhu vývoje dva opičí chromozomy spojily.

3. Za objevitele zákonů genetiky je považován augustiniánský mnich Johann Gregor Mendel. Věnoval se především křížení hrachu, i když experimentoval i s jinými rostlinami, např. s jestřábníkem, fuchsiemi, kukuřicí a podobně.

4. Jako datum objevu DNA se obvykle uvádí rok 1953. Na jaře toho roku byl objev ohlášen na veřejnosti – oba vědci, James Watson a Francis Crick, na něm ale samozřejmě pracovali už dřív. Jako správnou jsme tedy uznávali i odpověď 1952.

5. Typickým živočichem, používaným pro tento typ výzkumů, je muška octomilka obecná (Drosophila melanogaster). Rychlost jejího množení (vývojový cyklus trvá 8 – 10 dní) dává vědcům možnost získat v krátké době další a další generace. Uznávali jsme ale i myši, které uváděla většina z vás.

Jak jsme losovali? Úplně postaru – správné odpovědi byly vytištěny, rozstříhány, promíchány a jedna vytažena. A ruka šátralka padla na čtenářku jménem pavlama!

Kromě gratulací vítězka získává vitamínky Multi-Tabs. Všem ostatním děkuji za účast, třeba to vyjde příště! Příjemný den přeje

Reklama