Včerejší soutěž Poznej autory fotografií byla pro vás hračkou. Většina z vás odpověděla správně a já vás chválím. Ale pro jistotu se ještě ubezpečte v této novince

Poznejte autory těchto fotografií

Foto 1 František Drtikol

foto

Foto 2 Josef Sudek

foto

Foto 3 Tono Stano

foto

Reklama