Milé soutěžící ženy-in,
jsem ráda, že jste se v nebály otázek a vrhly se směle do soutěže. Neříkám, že byla právě nejsnazší, ale to je přece výzva, ne?
Zde máte pro kontrolu otázky a k nim správné odpovědi.
Posuďte, jak jste je vyřešily.

1 - Co čekalo ty, kteří nedokázali rozluštit hádanku, kterou jim dala Sfinga?Byli sežráni
2 - Jaký oděv nosili atleti na starověkých olympijských hrách? Žádný, byli nazí
3 - Pod jakým jménem je lépe znám Gautama Siddhárta? Budha
4 - Která starověká civilizace vyvinula kol.r. 1650 př.n.l. písmo zvané lineární A? Minojská kultura na Krétě
5 - Město Tenochtitlán bylo střediskem vyspělé civilizace. Které? Říše Aztéků
6 - Co to bylo pugio? Dýka římských pěšáků
7 - Jak se jmenovali místodržící, kteří byli vyhozeni r.1618 z okna Pražského hradu? Slavata a Martinic
8 - Která japonská kasta válečníků v 11.stol. provozovala harakiri?Samurajové
9 - Kdo prohrál v bitvě u Slavkova? Rusko a Rakousko
10 - Kdo se proslavil výrokem"Království za koně"? Richard III

Ze správných odpovědí jsem vylosovala Jadwigu a posílám jí slíbenou cenu v odobě knihy "Proč se mnou nemluvíš?"od Tomáše Nováka.

Blahopřeji, ostatním děkuji za účast a přeji štěstí v dalších soutěžích.
Reklama