Soutěž to nebyla těžká. Vítězkou se stává vlskorepa – s 5000 body do VVS, druhá sindy 24 si připíše 4000 bodů do VVS a třetí augustyna 3000 bodů do VVS. , Grill-rosche 2000Brabulka 2000 bodů do VVS. A protož v pátek Velká vánoční soutěž skončila, rozhodli jsme se vylosovat a obdarovat na závěr ještě tři další soutěžící návdavkem 500 body. Jsou jimi _zelvicka_, murena a tvrdaska.

Ze správných odpovědí – které se mimochodem téměř všechny podobaly jako vejce vejci – vybíráme například: 

_zelvicka_  odpověděla: K + M + B Význam tohoto svátku odjakživa doprovázely lidové zvyky. Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je časté žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C + M + B, u nás v Čechách obvykle K + M + B. Nejsou to patrně počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat, Kristus požehnej tomuto domu. Tříkrálová sbírka je celonárodní akcí, která nemá být pouze prostředkem k získání financí, ale má vzbudit zájem lidí o pomoc těm, kteří jsou v nouzi.

Grill-rossche jako většina zase napsala: Tři králové – jsou patroni poutníků a hříšníků. Podle Matoušova evangelia se u krále Heroda v Jeruzalémě objevili mudrcové z Východu, jež hvězda upozornila na příchod krále a přišli se mu tudíž poklonit. Dorazili sice do Betléma a našli tam Svatou rodinu, ale vybídnuti andělem nevraceli se již přes Jeruzalém, ale volili cestu jinudy. Herodes pak ze strachu o trůn nechal vyvraždit všechny betlémské chlapce mladší dvou let. Tito mudrcové byli patrně chaldejští hvězdopravci, jejich počet se později ustálil na tři (patrně podle tří darů, o kterých je v evangeliu zmínka) a začali být dokonce označováni jako králové. V pozdějších legendách (patrně až v 7. století) dostali i jména – Kašpar, Melichar a Baltazar – a každému z nich byly připsány i dary, které měli Ježíškovi přinést: Kašpar zlato (znak královské důstojnosti), Melichar kadidlo (užívané při obětech a modlitbách) a Baltazar myrhu (rovněž vonnou pryskyřici jako znak Ježíšova člověčenství).

Reklama