Už jste asi netrpělivé, jestli vaše odpovědi na včerejší otázky byly správné. Je vidět, že většina z vás na těchto animovaných filmech vyrůstala. Nebudu vás tedy dlouho napínat, tady jsou.

1.           Uveďte název českého animovaného filmu, ve kterém hračky vyhrají bitvu

Vzpoura hraček

2.           Jak se jmenuje autor/ka tohoto snímku(scénář, režie, atd.)

Hermína Týrlová

3.           Jakou cenu tento film získal?

MFF Benátky - 1. cenu za nejlepší film pro děti

4.       Napište alespoň tři další díla (tohoto autora/ky )

Vlněná pohádka, Ferda Mravenec, Míček Flíček

5.       Ve kterém (jeho, jejím) filmu je hlavním hrdinou „kousek látky“

Uzel na kapesníku

U otázky č.3 jste nemusely vypisovat celou filmografii, opravdu mi stačily jen tři pohádky, ale pokud jste tak učinily, vaše odpověď byla uznána jako správná

U otázky č. 5 Uzel na kapesníku jste si občas zaměnily za název Modrá zástěra. To ale není správný název filmu a opdověď se neuznává.

Upozornění: Správné odpovědi dosud nejsou zaškrtnuty, takže se neděste, udělám to dodatečně. Samy víte, jestli jste odpověděly správně, nebo ne.

Reklama