kNeměli jste problém uhodnout osobnost z minulého týdne, která byla přesvědčená o tom, že je potomkem dávných, rasově čistých Bohů z Atlantidy.

Naposledy jste ve  „Víte kdo jsem“ neomylně poznali Heinricha Himmlera, který se narodil ve Váhách 7. 10. 1900.

Tento říšský vůdce SS, šéf Gestapa, velitel zbraní SS, ministr vnitra a hlavně organizátor holocaustu se dokonce domníval, že celé peklo slouží dobrému cíli.

Totiž, navrácení vlády nad světem čistým árijským bohům, pocházejícím z krve obyvatel Atlantidy.

Všechny ostatní, ponejvíce Židy, Slovany, Romy… pokládá Himmler za odpad, kterého je třeba se postupně, ale ne zase nijak pomalu, zbavit.

Pod jeho vedením vyrůstají koncentrační tábory v Dachau i jinde. Při přihlížení masové popravě židovských chlapců v roce 1943 se Himmler zhroutí a zřizuje „humánnější“, plynové komory.

Za své zločiny nebyl nikdy souzen.

Na konci války prchá do Británie, kde je zatčen a vyslýchán.

Spáchal sebevraždu rozkousnutím lahvičky s kyanidem.

Zemřel okamžitě 23. 5. 1945.

 
Zajatí povstalci budou popraveni bez ohledu na to, zda dodržují či nedodržují Ženevské konvence.
Neválčící obyvatelé, včetně žen a dětí, budou též popraveni.
Celé město bude srovnané se zemí, to jest domy, ulice, veřejné stavby i vše, co se v něm najde.
(Heinrich Himmler k potlačení Varšavského povstání)

Odpovědí přišlo opravdu mnoho.

Vylosovanou šťastnou majitelkou s knihy s návodem, jak hledat partnera, a také vlasové kosmetiky Schwarzkopf je:

Suzane

Gratuluji!

Reklama