Vědomostní soutěž o Německu se ukázala být tvrdým oříškem. Nejdříve správné odpovědi na otázky:

1. Největší berlínský park s vládní čtvrtí: Tiergarten
2. Autor psychologické novely Smrt v Benátkách: Thomas Mann
3. Jak zemřel Friedrich I. Barbarossa: utonul v kilikijské řece Salef při třetí křížové výpravě
4. První prezident SRN (NSR) po rozdělení Německa: Theodor Heuss (ve funkci 1949-1959)
5. Autor triptychu, jehož součástí je obraz Zahrada rajských rozkoší:  Hieronymus Bosch
6. První německý panovník, který se stal císařem: Ota I. Veliký
7. Autor Braniborských koncertů: Johann Sebastian Bach
8. Autor slavné předehry k Shakespearově hře Sen noci svatojánské: Felix Mendelssohn-Bartholdy
9. Autor sousoší kvadrigy na Brandenburské bráně v Berlíně: Johan Gottfried Schadow
10. Hlavní město Dolního Saska: Hannover

K otázce č. 6 -  většina z vás uvedla jméno Vilém I. Ale otázka zněla "německý panovník" a Německo má delší historii. Ota I. Veliký ze saské dynastie (23. 11. 912-7. 5. 973) se r. 936 stal německým králem a r. 963 byl korunován v Římě císařem říše římsko-německé. Takže prvním německým panovníkem, který se stal císařem, byl Ota I. Veliký.

Správné odpovědi: 9
Špatné odpovědi: 81

Ze správných odpovědí byla vylosována: KUBILKA
Cena: kosmetika Radox

Gratuluji všem!!!
Reklama