Příroda plná barevného listí - to je místo, kde řada z nás relaxuje a sbírá energii na zimu. Procházka lesem s šustěním pod nohama, prozářené koruny stromů. Obdivujeme jejich barvu, tvar, místo a dobu, kterou už tu stojí.

Pomozte obnovovat přírodu kolem nás a hlasujte do zítřka o nejhezčí strom! Pro svého favorita můžete hlasovat od 1. srpna do 11. října prostřednictvím dárcovských SMS ve tvaru DMS STROM1-12 (dle čísla finalisty) poslaných na číslo 87 777 a hromadných hlasovacích archů. Finalisty najdete ZDE.
 
„Anketou Strom roku chceme upozornit na význam stromů pro životní prostředí. Prostřednictvím zábavné hry se snažíme lidi přivést k většímu zájmu o prostředí, ve které žijí. Proto od roku 2002 vyhlašujeme u příležitosti prvního jarního dne (21.března) celostátní kolo ankety Strom roku. Svůj oblíbený strom může navrhnout každý. Jsou shromažďovány návrhy individuální i návrhy stromů, které zvítězily v regionálních kolech ankety."

Ze všech návrhů vybírá porota složená z odborníků a osobností dvanáct finalistů. O dalším postupu finalistů rozhoduje veřejnost v době od srpna do října hlasováním dárcovskými SMS ve tvaru DMS STROM1 (až 12) odeslanými na číslo 8 7777. Každoročně ne Den stromů 20.října je vítěz vyhlášen a navrhovatelé oceněni na Koncertě pro strom. Strom získá kromě titulu i odborné ošetření.

Více o projektu

Strom života je grantový a asistenční program Nadace Partnerství. Posláním programu je pomáhat nevládním organizacím obcím a dalším partnerům vytvářet zdravé a pěkné prostředí pro každodenní život.  Zejména prostřednictvím výsadeb stromů motivujeme širokou veřejnost, aby se aktivně zapojovala do péče o krajinu a do života obce.


Většina prostředků je určena na výsadby stromů v obcích i ve volné krajině, podporujeme však i složitější projekty zabývající se například interpretací místního dědictví nebo zachováním biodiverzity. U projektů zaměřených na obnovu nebo založení nových veřejných prostranství, parků či sídlištních prostor, podporuje nadace kromě samotné realizace také proces plánování s veřejností, kdy lidé společné hledají cestu k vytvoření projektu naplňujícího jejich představy a potřeby.DMS STROM je nejjednodušším způsobem, jak podpořit výsadbu stromů. Pošlete zprávu ve tvaru DMS STROM na číslo 8 7777. Cena jedné SMS je 30 Kč. Nadace Partnerství obdrží 27 Kč do veřejné sbírky Strom života. Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.

Nadace Partnerství má s dárcovskými SMS bohaté zkušenosti, díky DMS TATRY se nám podařilo vybrat přes 8 milionů korun na pomoc Tatrám postiženým vichřicí v roce 2004.

www.nadacepartnerstvi.cz